Váš prehliadač je zastaralý. Prosím použite iný prehliadač aby ste mohli plnohodnotne používať naše web stránky.

Poznámka k súborom cookies

Definícia súborov cookies:

Cookie predstavuje malý súbor, ktorý ukladá internetové nastavenia. Technológiu súborov cookies využíva takmer každá webová lokalita. K ich stiahnutiu dochádza prostredníctvom internetového prehliadača pri vašej prvej návšteve webovej lokality. Po ďalšom otvorení tejto webovej lokality pomocou rovnakého používateľského zariadenia sa súbor cookie a uložené informácie buď odošlú späť na webovú lokalitu, ktorá ich vytvorila (first-party cookie), alebo sa odošlú na inú webovú lokalitu, ku ktorej patria (third-party cookie). Tento postup umožňuje webovej lokalite rozpoznať, či ste ju už predtým otvorili použitím tohto prehliadača. V určitých prípadoch slúži na prispôsobenie zobrazeného obsahu.

Súbory cookies sú užitočné, pretože môžu pri otváraní webovej lokality, ktorú už viackrát používateľ navštívil, zlepšovať používateľskú skúsenosť. Za predpokladu, že využijete rovnaké používateľské zariadenia a prehliadač, si súbory cookies zapamätajú napríklad vaše preferencie či spôsob používania lokality a prispôsobia zobrazenú ponuku tak, aby bola relevantnejšia vzhľadom na vaše osobné záujmy a potreby.

V závislosti od ich funkcie a určeného spôsobu použitia možno súbory cookies na tejto webovej lokalite rozdeliť do dvoch kategórií.

1. Nevyhnutné súbory cookies

2. Súbory cookies vyžadujúce si súhlas

1. Nevyhnutné súbory cookies

Nevyhnutné súbory cookies možno opísať aj ako „absolútne nevyhnutné súbory cookies“. Zabezpečujú funkcie, bez ktorých nebude možné používať túto webovú lokalitu v primeranej podobe. Tieto súbory cookies využíva výhradne táto webová lokalita, a preto sa nazývajú first-party cookies.

First-party cookie slúži aj na uloženie vášho rozhodnutia týkajúceho sa používania súborov cookies na tejto webovej lokalite. Na využitie nevyhnutných súborov cookies nie je potrebný vás súhlas.

Nevyhnutné súbory cookies nemožno na našej webovej lokalite deaktivovať. Vo všeobecnosti môžete súbory cookies kedykoľvek deaktivovať vo vašom prehliadači. Väčšina prehliadačov ponúka v nastaveniach ochrany osobných údajov nasledovné možnosti:

 • Nepovoliť súbory cookies
 • Vymazať pri zatvorení prehliadača všetky súbory cookies
 • Nepovoliť súbory cookies od tretích strán (napr. reklamné banery)
 • Žiadať o povolenie pre každý súbor cookie

Zoznam nevyhnutných súborov cookies

názov súboru cookie: cookie-consent

 • Poskytovateľ: táto webová lokalita
 • Účel: Slúži na uloženie preferencií súborov cookies používateľa uložených v dialógovom okne súborov cookies. Obsahuje zoznam povolených skupín. Preto sa obsah vždy pri prvej interakcii s dialógovým oknom považuje za „essential“ a môže aktuálne obsahovať aj „analytics-and-marketing“ v prípade, ak používateľ odsúhlasí súbory cookies vyžadujúce si súhlas.
 • Platnosť: 1 rok
 • Kategória: nevyhnutné súbory cookies, first-party cookie

názov súboru cookie: gtm-disable

 • Poskytovateľ: táto webová lokalita
 • Účel: Ukladá sa, či značky podľa súborov cookies z Google Tag Manager majú povolenie nastavovať súbory cookies. Táto hodnota môže byť buď „true“ (nie sú povolené žiadne súbory cookies), alebo „false“ (súbory cookies sú povolené).
 • Platnosť: 1 rok
 • Kategória: nevyhnutné súbory cookies, first-party cookie

2. Súbory cookies vyžadujúce si súhlas

Súbory cookies vyžadujúce si súhlas možno definovať ako súbory cookies, ktoré z právneho pohľadu nie sú absolútne nevyhnutné.

Analytické súbory cookies nám pomáhajú porozumieť spôsobu interakcie návštevníkov s touto webovou lokalitou prostredníctvom anonymného zhromažďovania a vykazovania informácií. S cieľom neustáleho zlepšovania našej webovej lokality sledujeme údaje na štatistické a analytické účely. Ide napríklad o počet návštev alebo vplyv konkrétnych stránok nášho webu a následnú optimalizáciu nášho obsahu.

Marketingové súbory cookies sa používajú na cielenú reklamu určenú pre používateľa (behavioral targeting). Cieľom využívania marketingových súborov cookies je zobrazovanie reklám, ktoré sú relevantné pre konkrétnych používateľov webovej lokality.

Zoznam súborov cookies vyžadujúcich si súhlas

názov súboru cookie: _ga

 • Poskytovateľ: Google
 • Účel: Využíva sa na rozlíšenie používateľov.
 • Platnosť: 2 roky
 • Kategória: Analytické súbory cookies, third-party cookie

názov súboru cookie: _gid

 • Poskytovateľ: Google
 • Účel: Využíva sa na rozlíšenie používateľov.
 • Platnosť: 24 hod.
 • Kategória: Analytické súbory cookies, third-party cookie

názov súboru cookie: _gat…

 • Poskytovateľ: Google
 • Účel: Používa sa na zníženie počtu žiadostí.
 • Platnosť: 1 min.
 • Kategória: Analytické súbory cookies, third-party cookie

Ďalšie poznámky – lokálne úložisko:

Okrem súborov cookies využíva pri poskytovaní funkčnej webovej lokality používateľom táto webová lokalita aj lokálne úložisko. V lokálnom úložisku dochádza k uloženiu údajov do vyrovnávacej pamäte vášho prehliadača, a to až do vyprázdnenia vyrovnávacej pamäte, prípadne do chvíle, kým nedôjde k vymazaniu údajov prehliadača. K údajom uloženým v lokálnom úložisku nemajú prístup tretie strany.

Údaje vyrovnávacej pamäte/prehliadača možno vymazať v nastaveniach vášho prehliadača. Chceme upozorniť, že v tomto prípade môže dôjsť k určitým funkčným obmedzeniam.

getAQuoteCart_new, getAQuoteCart_used, getAQuoteCart_rental: Slúži na uloženie obsahu poľa porovnania produktovej kategórie (new, used alebo rented) v Product Finder, prípadne pri aktuálnom produkte po kliknutí na jedno z tlačidiel kontaktovania na stránke s produktom. Údaje sa k Linde Material Handling prenášajú po odoslaní kontaktného formulára prostredníctvom Monday Webforms. Súvisiace údaje sa následne automaticky vymažú, prípadne ich môže odstrániť používateľ vymazaním údajov prehliadača, či odstránením produktov z poľa porovnania.