Váš prehliadač je zastaralý. Prosím použite iný prehliadač aby ste mohli plnohodnotne používať naše web stránky.

Linde TruckSpot

Symbol bezpečnosti
Dve osoby prechádzajú cez skladovací priestor a križujú sa s vozíkom

Štúdia vypracovaná kompetenčným centrom Allianz Zentrum für Technik (AZT) zistila, že v nemeckej cestnej premávke dôjde k takmer polovici nehôd počas parkovania a manévrovania pri cúvaní. Pri vysokozdvižných vozíkoch sú tieto čísla ešte alarmujúcejšie: 55 percent všetkých nehôd sa stane za vozíkom. Cúvajúci priemyselný vozík je najčastejšou príčinou nehôd vysokozdvižných vozíkov, pri ktorých dôjde k úrazu osôb.

V úzkych regálových uličkách, neprehľadných križovatkách a chaotických oblastiach chodci často nezbadajú cúvajúci vozík včas. Statické výstražné značky zvyšujú obozretnosť a varujú pred možnými nebezpečenstvami, ale nedokážu v konkrétnej situácii efektívne pomôcť. Vďaka výstražnému svetlu Linde TruckSpot si priemyselný vozík vezie svoju výstražnú značku so sebou vždy a všade a zabráni vzniku nebezpečných situácií ešte pred ich vznikom.

Intenzívnejší výstražný účinok

Linde TruckSpot je systém vizuálneho varovania, ktorý upozorňuje na prichádzajúci vozík pomocou svetelného signálu. Je pripevnený na ochranný rám kabíny a premieta signál na podlahu za vozidlom a varuje chodcov a iné vozidlá.

Varovaním Linde TruckSpot stanovila spoločnosť Linde nový štandard bezpečnosti v uličkách a križovatkách s obmedzeným výhľadom. Inovačný výstražný systém využíva osvedčené výhody systému Linde BlueSpot a dopĺňa ich o rozhodujúci charakteristický znak: Veľkoformátový výstražný symbol s intenzívnymi kontrastnými farbami sa postará o ešte dôraznejší výstražný účinok.

O krok vpred

Linde TruckSpot premieta vo vzdialenosti asi štyroch metrov pred vozíkom na podlahu červený výstražný trojuholník so symbolom vozíka. Pri cúvaní sa táto značka pohybuje pred vozíkom a jasne definuje smer jeho jazdy. Chodci a vodiči iných vozíkov tak môžu na rohoch alebo vjazdoch včas zereagovať Linde TruckSpot je namontovaný tak, aby neoslepoval chodcov a iných vodičov.

Dizajn, veľkosť a pohyb symbolu okamžite upútajú pozornosť a zamestnanci sa automaticky zastavia. Tvar a farba výstražného symbolu sa zvolili zámerne: Červený výstražný trojuholník na bielom podklade je intuitívne známy na celom svete.

Linde TruckSpot funguje čisto na vizuálnej báze, a preto je mimoriadne vhodný do hlučného pracovného prostredia. Absencia rušivých alebo iritujúcich výstražných zvukových signálov prináša dodatočnú bezpečnosť, pretože ani chodci, ani vodiči sa v rozhodujúcom momente nezľaknú.

Jednoduchá dodatočná montáž

Vďaka modernej LED technológii presvedčí Linde TruckSpot dlhou životnosťou s prevádzkovým časom okolo 20 000 hodín. Linde Truck-Spot sa montuje na protizávažové vozíky a vozíky s meniteľným dosahom priamo vo výrobe alebo sa dá na tieto vozíky namontovať dodatočne Vďaka tomu sa tento inovačný vizuálny výstražný signál môže stať súčasťou aj existujúceho vozového parku.

Linde TruckSpot premieta výstražný signál na podlahu pri cúvaní a pomáha ostatným zaregistrovať blížiaci sa vozík.

Prehľad výhod

  • Včasné varovanie zamestnancov
  • Zvyšuje ostražitosť vďaka pohybujúcemu sa svetlému výstražnému symbolu
  • Je intuitívne vnímaný ako výstražný symbol
  • Jasne ukazuje smer jazdy
  • Žiadny rušivý zvukový signál
  • Dosahuje optimálny výstražný účinok napriek hlučnému prostrediu
  • Neoslepuje chodcov