Váš prehliadač je zastaralý. Prosím použite iný prehliadač aby ste mohli plnohodnotne používať naše web stránky.

Asistenčný systém Linde Load Management Advanced pre ručne vedené stohovacie vozíky

Asistent na bezpečnú manipuláciu s tovarom
Ručne vedený stohovací vozík spoločnosti Linde s asistenčným systémom Linde Load Management

Chráni ľudí aj tovar

Chyby operátorov sú najčastejšou príčinou nehôd v intralogistike. S permanentne rastúcim objemom prác sa zvyšuje aj riziko vzniku nehody. Tlak na zrýchlenie práce a zvýšenie jej produktivity môže viesť k stresu a únave. Výsledok: pokles koncentrácie a v najhoršom prípade nehody s vážnymi následkami.

Ani pri plnej koncentrácii nemusí operátor stohovacieho vozíka odhadnúť nebezpečnú situáciu vždy správne: Aké je aktuálne celkové zaťaženie? Do akej výšky sa môže náklad zdvihnúť? Aká rýchlosť je vhodná pri danej hmotnosti nákladu a výške zdvihu?

Asistenčný systém Linde Load Management Advanced má odpoveď presne na tieto otázky; varuje operátora a v prípade potreby dokonca zasiahne.

Prehľad funkcií

Viditeľné varovanie, aktívne ovládanie

Asistenčný systém Linde Load Management Advanced pri práci so stohovacím vozíkom zjednodušuje a zvyšuje bezpečnosť manipulácie s tovarom. Na veľkom farebnom displeji poskytuje operátorovi výrazné vizuálne, ako aj zvukové výstražné signály. Ak skutočná hmotnosť nákladu prekročí maximálnu nosnosť, zablokuje automaticky funkciu zdvíhania, aby sa zabránilo kritickej situácii. Asistenčný systém Linde Load Management Advanced okrem toho aktívne riadi rýchlosť jazdy a zrýchlenie v závislosti od výšky zdvihu, hmotnosti nákladu a uhla natočenia. Systém pritom uplatňuje postupnosť v závislosti od rizika:

1. Varovanie pri priblížení k limitnému rozsahu

Žltý symbol signalizuje priblíženie sa k limitu nosnosti, súčasne zaznie výstražný zvukový signál. Operátor vysokozdvižného paletového vozíka vidí na displeji nielen aktuálnu, ale aj maximálnu možnú výšku, ktorá je povolená pre aktuálnu hmotnosť nákladu.

2. Varovanie pri dosiahnutí zvyškovej nosnosti

Pri dosiahnutí limitu nosnosti sa zobrazí varovanie, ktoré musí operátor potvrdiť, ak chce pokračovať v manipulácii. Vďaka tomu si uvedomuje, že už nebude zaručená bezpečná manipulácia.

3. Informácia o nebezpečenstve a zablokovanie funkcie zdvíhania

Ak operátor prekročí limit nosnosti, zobrazí sa červený výstražný symbol a zaznie výstražný zvukový signál. Súčasne sa zablokuje funkcia zdvíhania.

Ručne vedený stohovací vozík spoločnosti Linde s displejom asistenčného systému Linde Load Management Advanced

Asistenčný systém Load Management Advanced v praxi

Pomocník pre každodennú manipuláciu

Zamestnanci majú často málo skúseností s manipuláciou s veľkými, ťažkými a dlhými bremenami rôznych rozmerov. Ak sa operátor pri výpočte zvyškovej nosnosti pomýli, môže veľmi rýchlo ohroziť nielen seba, ale aj iných zamestnancov v sklade. Výpočet výšky, do ktorej sa tovar môže zdvihnúť, pomocou záťažového diagramu je veľmi zložitý. Ak sa však zamestnanci spoľahnú len na cit, môže sa vozík v najhoršom scenári aj prevrátiť. K chybe operátora môže veľmi rýchlo dôjsť aj pri preprave alebo manévrovaní s nákladom, keď napríklad bude prepravovať zdvihnutý náklad alebo prudko natočí oje.

Všetko pod kontrolou

Asistenčný systém Linde Load Management Advanced zobrazuje na veľkom farebnom displeji relevantné informácie o nosnosti: jednak aktuálnu hmotnosť na ramenách vidlíc a jednak aktuálnu a maximálnu povolenú výšku zdvihu. Okrem toho varuje operátora, keď sa ramená vidlíc dostanú do blízkosti limitu nosnosti. Ak bude napriek tomu pokračovať v zdvíhaní nákladu, funkcia zdvíhania sa vypne, a tým sa zabráni kritickej situácii. Systém zabráni operátorovi v ďalšom zdvíhaní, náklad môže len spustiť.

Aby sa ramená vidlíc nezasekli v regáli s nákladom v niekoľkometrovej výške, umožňuje systém deaktivovanie blokovania na nadvihnutie nákladu. Na to musí ale operátor, prirodzene, aktívne potvrdiť informáciu o nebezpečenstve.

Kontrola rýchlosti v reálnom čase

Presné informácie o hmotnosti nákladu a výške zdvihu slúžia aj na úpravu zrýchlenia a rýchlosti jazdy stohovacieho vozíka v závislosti od uhla natočenia, hmotnosti nákladu a výšky zdvihu. Operátor tak nemôže pri zvýšenej rýchlosti príliš prudko natočiť oje alebo razantne zrýchliť pri zdvihnutom náklade. Oba manévre by narušili stabilitu vozíka.

Prehľad výhod

Určenie zvyškovej nosnosti

Pomocník pre operátora a okamžité varovanie pri priblížení sa k limitnému rozsahu

Optimalizovaná rýchlosť jazdy

Umožňuje bezpečnú prácu v každej situácii, minimalizuje nebezpečenstvá nehôd a poskytuje podporu v rozsahu limitného zaťaženia.

Informácie na displeji

Úplný prehľad: transparentné údaje o skutočnej hmotnosti nákladu a maximálnej výške zdvihu

Bezpečne a efektívne

Systém zvyšuje bezpečnosť a súčasne umožňuje efektívnu manipuláciu.