Váš prehliadač je zastaralý. Prosím použite iný prehliadač aby ste mohli plnohodnotne používať naše web stránky.

Lítium-iónová technológia spoločnosti Linde

Energetický systém pre intralogistiku súčasnosti a budúcnosti
Vysokozdvižný ručne vedený vozík spoločnosti Linde s lítium-iónovou batériou od spoločnosti Linde v sklade

Stúpajúci tlak na zníženie nákladov, prísne časové limity a ťažko odhadnuteľné pracovné špičky: Dynamika logistickej brandže mení požiadavky kladené na skladové a čelné vozíky. Predovšetkým sa vyžaduje ich permanentná dostupnosť a flexibilné použitie. Súčasne sa nesmie zabúdať na bezpečnosť a hospodárnosť. To znamená, že skúškou prechádzajú aj energetické systémy.

V súčasnosti sa prechodom na elektromobilitu nezaoberá len automobilový priemysel. Odvetvie manipulačnej techniky je priekopníkom v tejto oblasti už dlhú dobu. Elektrické vozíky sú dopytované v poslednej dobe čoraz častejšie ako vozíky so spaľovacím motorom. Výzva: rovnaká dostupnosť vozíkov ako pri vozíkoch so spaľovacím motorom. Riešením je lítium-iónová technológia. Osvedčila sa v bežnom živote – napríklad v smartfónoch – a v porovnaní s olovenými batériami prináša pre vozíky celý rad výhod:

Čelné a skladové vozíky Linde s lítium-iónovými batériami od spoločnosti Linde

Krátke a rýchle medzidobíjanie

Batérie sa dajú nabíjať aj počas krátkych prestávok, nie sú potrebné nákladné a časovo náročné výmeny batérií.

Vyššia energetická účinnosť

Až o 30 percent viac energie vďaka vyššej energetickej hustote a vyššej celkovej systémovej efektivite.

Výkonný systém

Bez straty výkonu aj pri klesajúcej úrovni nabitia batérie.

Praktické riešenie pre používateľov

Žiadny únik nebezpečných plynov a kyselín. Nevyžadujú údržbu a jednoducho sa čistia.

Lítium-iónová technológia Linde
Vysokozdvižný ručne vedený vozík s lítium-iónovou batériou Linde v chladiacom priestore

Ideálne riešenie pre všetky oblasti použitia

Lítium-iónová technológia je vhodná pre všetky oblasti použitia. Jej výhody sa prejavia predovšetkým pri intenzívnom používaní, napr. pri viaczmennej prevádzke a pri prevádzke v chladiarňach.

Pri tejto bezúdržbovej a ľahko čistiacej technológii nevznikajú žiadne nečistoty v dôsledku úniku plynu alebo kyselín. Lítium-iónové batérie sa preto hodia aj do mimoriadne citlivých pracovných oblastí, ako je farmaceutický alebo potravinársky priemysel.

Pre spoločnosti hľadajúce alternatívu ich vozového parku so spaľovacími motormi predstavujú vozíky s lítium-iónovými batériami skutočne dobrú voľbu.

Výhody lítium-iónového riešenia spoločnosti Linde

Elektrický vozík napojený na nabíjačku na lítium-iónové batérie

Lítium-iónové riešenie spoločnosti Linde pre čelné a skladové vozíky zaručuje zlepšenie prevádzky a manipulácie. Zvyšuje dostupnosť vozidiel a zaručuje hospodárnejšiu, bezpečnejšiu a trvalo udržateľnú prevádzku. Mnoho používateľov oceňuje praktické výhody v ich bežnej pracovnej praxi.

Hospodárnosť

Lítium-iónové batérie zvyšujú hospodárnosť prevádzkovaného vozového parku. Tento výsledok sa dosahuje vďaka technologickým výhodám tohto energetického systému, ktorý v bežnej logistickej praxi a v rámci prislúchajúcej infraštruktúry ponúka celý rad časových a nákladových benefitov:

Vysoká efektivita systému

Lítium-iónové riešenie spoločnosti Linde zaručuje mimoriadne vysokú efektivitu systému. Kombinácia lítium-iónovej batérie Linde a prislúchajúcej nabíjačky Linde zvyšuje množstvo získanej energie v porovnaní s olovenými batériami o 30 percent. Výsledkom sú nižšie energetické náklady.

Inteligentný systém správy batérií

K tomu sa musí pripočítať optimálne zladenie ovládania vozidla a systému správy batérií, napríklad pomocou rozhrania CAN-Bus, ktoré umožňuje vzájomnú komunikáciu systémov. Vďaka tomu dokáže systém kompenzovať záťažové špičky a súčasne zabezpečí permanentný dostatok energie. Batéria sa používa šetrnejšie a súčasne sa predlžuje aj jej prevádzková doba, ako aj životnosť.

Nižšie náklady na údržbu a manipuláciu

Konvenčné olovené batérie spôsobujú celý rad nákladov na údržbu a manipuláciu, ktoré pri lítium-iónových batériách úplne odpadajú. Patria sem napríklad náklady na druhú batériu, personálne náklady na plnenie batérií vodou a na ich výmenu.

Štíhla infraštruktúra nabíjania

Nie je potrebná žiadna zložitá infraštruktúra nabíjania so samostatnou miestnosťou na batérie a odsávacím zariadením pre plyny. Nabíjačka na lítium-iónové batérie sa môže umiestniť flexibilne na účelné miesta na trase, napríklad na medzinabíjanie v blízkosti priestorov vyhradených na prestávku alebo v bezprostrednej blízkosti oblasti použitia, čo ušetrí jazdný čas.

Dostupnosť

Z hľadiska bezproblémovej a efektívnej logistickej prevádzky sa musí zabezpečiť maximálna možná dostupnosť skladovej techniky a vozíkov. Práve tu sa najmarkantnejšie prejavia dôležité prednosti lítium-iónových batérií spoločnosti Linde. Na rozdiel od olovených batérií s olovenými sa táto technológia z hľadiska nabíjacích cyklov a ich frekvencie ukazuje ako maximálne efektívna a flexibilná.

Vysokorýchlostné nabíjanie

Batérie spoločnosti Linde dokážu zvládnuť kompletný nabíjací cyklus iba za hodinu. V závislosti od intenzity prevádzky má vozidlo vďaka tomu aj po rýchlom medzioperačnom nabíjaní počas obedovej prestávky k dispozícii znovu kapacitu na niekoľko hodín.

Krátke medzioperačné nabíjanie je v kurze

Na zaistenie šetrnej prevádzky sa pri konvenčných batériách vždy odporúčajú úplné nabíjacie cykly. Niečo úplne iné platí pre lítium-iónové batérie: V ich prípade je aj extrémne krátke medzioperačné nabíjanie, ktoré trvá len niekoľko minút, nielen povolené, ale dokonca aj prospešné. Ideálny stav nabitia na pohybuje na úrovni približne 20 až 80 percent z celkového nabitia. Vďaka flexibilite pri nabíjaní sa výrazne zvyšuje celková dostupnosť vozidiel.

Individuálna ochrana pred hlbokým vybitím

Technológia CAN-Bus spoločnosti Linde umožňuje individuálne zákaznícke nastavenia ochrany pred hlbokým vybitím. Keď sa dosiahne minimálna zvyšková kapacita batérie, systém správy lítium-iónových batérií zníži výkon pre jazdné a zdvíhacie funkcie. Táto hodnota sa v záujme zaistenia rovnováhy medzi dostupnosťou vozíka a ochranou batérie môže nastaviť individuálne.

Rôzne kapacity pre rôzne použitia

Spoločnosť Linde ponúka pre každý typ batérie dve rôzne kapacity. Spoločnosti môžu vďaka tomu nastaviť zásobovanie vozidiel energiou individuálne podľa intenzity prevádzky. Veľká batéria umožní napríklad prevádzku vozíka v trojzmennej prevádzke bez dobíjania počas zmeny.

Bezpečnosť

Lítium-iónová technológia spoločnosti Linde zaručuje pre vodičov aj vozíky bezpečnosť na najvyššej úrovni. Inžinieri spoločnosti Linde vyvinuli pre celkový systém zahŕňajúci batériu a vozík nadrámcový bezpečnostný koncept. Vo vývojovej fáze absolvujú batérie program špeciálnych záťažových a nárazových testov.

Žiadne nebezpečné plyny

Kým pri olovených batériách sa uvoľnený vodík môže meniť na výbušný plyn, pri lítium-iónových batériách takéto riziko neexistuje. Naviac, keďže nie je potrebná ani výmena batérie bežná pri olovených batériách, nevystavujú sa vodiči žiadnemu nebezpečenstvu úrazu. Lítium-iónové články sú prakticky bezúdržbové, takže operátori sa nedostanú do kontaktu s nebezpečnými kyselinami.

Batériový priestor testovaný pri nárazových skúškach

Pri nehodách s účasťou vozíkov pôsobia v dôsledku vysokej hmotnosti enormné sily. Na zabezpečenie účinnej ochrany lítium-iónových batérií vo vozíkoch aj v extrémnych situáciách absolvovali batérie nárazový test s maximálnym zaťažením. Video ukazuje, že 25 mm hrubé oceľové opláštenie batériového priestoru zabránilo vidlici preniknúť dnu dokonca aj pri vysokej rýchlosti Mechanická konštrukcia batérie tak spĺňa aj veľmi vysoký štandard kvality spoločnosti Linde

Viacúrovňový bezpečnostný systém

Viacúrovňový bezpečnostný systém lítium-iónových batérií zahŕňa nielen články a moduly, ale aj batérie. Systém správy batérií súčasne riadi optimálne používanie batérií tak, že permanentne monitoruje a harmonizuje funkcie vozíkov, procesy nabíjania a systém batérií. Vďaka tomu zabraňuje poškodeniam v dôsledku pretlaku, prehriatia, nadmerného nabitia alebo hlbokého vybitia.

Okrem toho v súlade s predpismi CE nie sú iba samotné vozíky a batérie, ale značkou kvality CE pre garantovanú bezpečnosť sa môže pochváliť aj celkový systém tvorený vozíkom, batériou a nabíjačkou batérie. Pri obstarávaní batérie ako samostatného komponentu to spravidla nie je bežná prax.

Trvalá udržateľnosť

Súčasné energetické systémy neponúkajú len vysokú efektivitu, ale zároveň chránia aj človeka a životné prostredie. Lítium-iónové batérie spĺňajú všetky požiadavky súvisiace s trvalou udržateľnosťou. Ich prevádzka je napríklad absolútne bez emisií.

Okrem toho je prevádzka čelných a skladových vozíkov vybavených touto technológiou výrazne energeticky efektívnejšia, tzn., že pri celkovo rovnakom výkone sa spotrebuje menej energie.

Predĺžený cyklus životnosti

Aj pri výrobe lítium-iónových batérií vzniká menej škodlivých látok ako pri výrobe olovených batérií. Ďalšou výhodou tejto technológie je dlhší cyklus životnosti batérií, ktorý prispieva k šetrnejšiemu využívaniu prírodných zdrojov.

Komplexný recyklačný proces

Trvalá udržateľnosť začína v spoločnosti Linde pri výrobe batérií a pokračuje aj po konci ich životného cyklu. Pretože napriek dlhej životnosti aj lítium-iónové batérie vyčerpajú v určitom momente svoje výkonnostné kapacity. V takomto prípade sa batérie môžu odovzdať ktorémukoľvek servisnému partnerovi pôsobiacemu v sieti spoločnosti Linde. Od neho putujú do certifikovanej recyklačnej spoločnosti, ktorá pre spoločnosť Linde zaručuje komplexný recyklačný proces pre lítium-iónové batérie.

V rámci neho sa batérie najskôr rozoberú a roztriedia sa ich súčasti. Elektronické súčiastky a káble sa riadne recyklujú. Články batérií sa tavia, metalurgicky spracúvajú a získavajú sa z nich cenné suroviny, ako lítium, kobalt a nikel. Vďaka tomuto ucelenému procesu je spoločnosť Linde pravým pionierom v oblasti recyklácie lítium-iónových batérií v segmente intralogistiky.

Stiahnite si viac informácií o našich lítium-iónových batériách