Váš prehliadač je zastaralý. Prosím použite iný prehliadač aby ste mohli plnohodnotne používať naše web stránky.

Lítium-iónová technológia spoločnosti Linde

Energetický systém pre intralogistiku súčasnosti a budúcnosti
Stohovací vozík s kráčajúcou obsluhou od spoločnosti Linde s lítium-iónovou batériou od spoločnosti Linde v sklade

Stúpajúci tlak na zníženie nákladov, prísne časové limity a ťažko odhadnuteľné pracovné špičky: Dynamika logistickej brandže mení požiadavky kladené na skladové a čelné vozíky. Predovšetkým sa vyžaduje ich permanentná dostupnosť a flexibilné použitie. Súčasne sa nesmie zabúdať na bezpečnosť a hospodárnosť. To znamená, že skúškou prechádzajú aj energetické systémy.

V súčasnosti sa prechodom na elektromobilitu nezaoberá len automobilový priemysel. Odvetvie manipulačnej techniky je priekopníkom v tejto oblasti už dlhú dobu. Elektrické vozíky sú dopytované v poslednej dobe čoraz častejšie ako vozíky so spaľovacím motorom. Výzva: rovnaká dostupnosť vozíkov ako pri vozíkoch so spaľovacím motorom. Riešením je lítium-iónová technológia. Osvedčila sa v bežnom živote – napríklad v smartfónoch – a v porovnaní s olovenými batériami prináša pre vozíky celý rad výhod:

Čelné a skladové vozíky Linde s lítium-iónovými batériami od spoločnosti Linde

Krátke a rýchle medzidobíjanie

Batérie sa dajú nabíjať aj počas krátkych prestávok, nie sú potrebné nákladné a časovo náročné výmeny batérií.

Vyššia energetická účinnosť

Až o 30 % viac energie vďaka vyššej energetickej hustote a vyššej celkovej systémovej efektivite.

Výkonný systém

Bez straty výkonu aj pri klesajúcej úrovni nabitia batérie.

Praktické riešenie pre používateľov

Žiadny únik nebezpečných plynov a kyselín. Nevyžadujú údržbu a jednoducho sa čistia.

Lítium-iónová technológia Linde
Vysokozdvižný ručne vedený vozík s lítium-iónovou batériou Linde v chladiacom priestore

Ideálne riešenie pre všetky oblasti použitia

Lítium-iónová technológia je vhodná pre všetky oblasti použitia. Jej výhody sa prejavia predovšetkým pri intenzívnom používaní, napr. pri viaczmennej prevádzke a pri prevádzke v chladiarňach.

Pri tejto bezúdržbovej a ľahko čistiacej technológii nevznikajú žiadne nečistoty v dôsledku úniku plynu alebo kyselín. Lítium-iónové batérie sa preto hodia aj do mimoriadne citlivých pracovných oblastí, ako je farmaceutický alebo potravinársky priemysel.

Pre spoločnosti hľadajúce alternatívu ich vozového parku so spaľovacími motormi predstavujú vozíky s lítium-iónovými batériami skutočne dobrú voľbu.

Výhody lítium-iónového riešenia spoločnosti Linde

Elektrický vozík napojený na nabíjačku na lítium-iónové batérie

Lítium-iónové riešenie spoločnosti Linde pre čelné a skladové vozíky zaručuje zlepšenie prevádzky a manipulácie. Zvyšuje dostupnosť vozíkov a zaručuje hospodárnejšiu, bezpečnejšiu a trvalo udržateľnú prevádzku. Mnohí používatelia oceňujú praktické výhody v každodennom pracovnom živote.

Hospodárnosť

Lítium-iónové batérie zvyšujú hospodárnosť prevádzkovaného vozového parku. Vyplýva to z technologických výhod tohto energetického systému, ktorý ponúka množstvo časových a finančných výhod v každodennej logistike a súvisiacej infraštruktúre:

Vysoká efektivita systému

Lítium-iónové riešenie spoločnosti Linde zaručuje mimoriadne vysokú efektivitu systému. Kombinácia lítium-iónovej batérie spoločnosti Linde a príslušnej nabíjačky spoločnosti Linde zvyšuje energetickú účinnosť o 30 % v porovnaní s olovenými batériami. Výsledkom sú nižšie náklady na energiu.

Inteligentný systém správy batérií

Okrem toho sú riadenie vozíka a správa batérie optimálne zosúladené, napríklad prostredníctvom rozhrania zbernice CAN, ktoré umožňuje vzájomnú komunikáciu systémov. Týmto spôsobom systém vyrovnáva záťažové špičky a zároveň vždy poskytuje dostatok energie. Batéria sa používa šetrnejšie a súčasne sa predlžuje aj jej prevádzková doba, ako aj životnosť.

Nižšie náklady na údržbu a manipuláciu

Bežné olovené batérie spôsobujú celý rad nákladov na údržbu a manipuláciu, ktoré sú pri lítium-iónových batériách úplne eliminované. Patria sem napríklad náklady na druhú batériu, náklady na prácu pri plnení batérií vodou a výmenu batérií.

Štíhla infraštruktúra nabíjania

Nie je potrebná žiadna zložitá infraštruktúra nabíjania so samostatnou miestnosťou na batérie a odsávacím zariadením pre plyny. Nabíjačka lítium-iónových batérií môže byť na druhej strane flexibilne umiestnená na užitočných miestach na trase, napríklad na krátke medzioperačné nabíjanie v blízkosti priestorov vyhradených prestávku alebo na úsporu jazdného času v bezprostrednej blízkosti miesta použitia.

Dostupnosť

Na zabezpečenie plynulých a efektívnych logistických operácií musia byť zariadenia skladovej techniky a vysokozdvižné vozíky čo najdostupnejšie. Práve tu sa najvýraznejšie prejavia dôležité prednosti lítium-iónových batérií spoločnosti Linde. Na rozdiel od olovených batérií je táto technológia mimoriadne účinná a flexibilná z hľadiska nabíjacích cyklov a frekvencií.

Vysokorýchlostné nabíjanie

Batérie spoločnosti Linde dokážu zvládnuť kompletný nabíjací cyklus iba za hodinu. V závislosti od intenzity prevádzky má vozík po medzioperačnom nabíjaní počas obedovej prestávky opäť k dispozícii niekoľko hodín.

Krátke medzioperačné nabíjanie je v kurze

Na zaistenie šetrnej prevádzky sa pri konvenčných batériách vždy odporúčajú úplné nabíjacie cykly. Lítium-iónové batérie sú úplne odlišné: V ich prípade je aj extrémne krátke medzioperačné nabíjanie, ktoré trvá len niekoľko minút, nielen povolené, ale dokonca aj prospešné. Ideálny stav nabitia na pohybuje na úrovni približne 20 až 80 % z celkového nabitia. Vďaka flexibilite pri nabíjaní sa výrazne zvyšuje celková dostupnosť vozíkov.

Individuálna ochrana pred hlbokým vybitím

Technológia zbernice CAN spoločnosti Linde umožňuje individuálne zákaznícke nastavenia ochrany pred hĺbkovým vybitím. Keď sa dosiahne minimálna zvyšková kapacita batérie, systém správy lítium-iónových batérií zníži výkon pre jazdné a zdvíhacie funkcie. Túto hodnotu možno nastaviť individuálne pre požadovanú rovnováhu dostupnosti vysokozdvižného vozíka a ochrany batérie.

Rôzne kapacity pre rôzne použitia

Spoločnosť Linde ponúka pre každý typ batérie dve rôzne kapacity. Spoločnosti môžu vďaka tomu nastaviť napájanie vozíkov energiou individuálne podľa intenzity prevádzky. Veľká batéria umožní napríklad prevádzku vozíka v trojzmennej prevádzke bez dobíjania počas zmeny.

Bezpečnosť

Lítium-iónová technológia spoločnosti Linde zaručuje pre vodičov aj vozíky bezpečnosť na najvyššej úrovni. Inžinieri spoločnosti Linde vyvinuli komplexný bezpečnostný koncept pre celý systém batérie a vozíka. Vo vývojovej fáze absolvujú batérie program špeciálnych záťažových a nárazových testov.

Žiadne nebezpečné plyny

Zatiaľ čo pri olovených batériách sa uvoľnený vodík môže meniť na výbušný plyn, pri lítium-iónových batériách takéto riziko neexistuje. Tým, že odpadá nutnosť výmeny batérie, ktorá je potrebná pri olovených batériách, nie sú vodiči vystavení ani riziku úrazu. Lítium-iónové články sú prakticky bezúdržbové, takže operátori sa nedostanú do kontaktu s nebezpečnými kyselinami.

Batériový priestor testovaný pri nárazových skúškach

Pri nehodách s účasťou vozíkov pôsobia v dôsledku vysokej hmotnosti enormné sily. Na zabezpečenie účinnej ochrany lítium-iónových batérií vo vozíkoch aj v extrémnych situáciách absolvovali batérie nárazový test s maximálnym zaťažením. Video ukazuje, že 25 mm hrubé oceľové opláštenie batériového priestoru zabránilo vidlici preniknúť dnu dokonca aj pri vysokej rýchlosti Mechanická konštrukcia batérie tak spĺňa aj veľmi vysoký štandard kvality spoločnosti Linde

Viacúrovňový bezpečnostný systém

Viacúrovňový bezpečnostný systém lítium-iónových batérií zahŕňa nielen články a moduly, ale aj batérie. Systém správy batérií súčasne riadi optimálne používanie batérií tak, že permanentne monitoruje a harmonizuje funkcie vozíkov, procesy nabíjania a systém batérií. Vďaka tomu zabraňuje poškodeniam v dôsledku pretlaku, prehriatia, nadmerného nabitia alebo hlbokého vybitia.

Okrem toho v súlade s predpismi CE nie sú iba samotné vozíky a batérie, ale značkou kvality CE pre garantovanú bezpečnosť sa môže pochváliť aj celkový systém tvorený vozíkom, batériou a nabíjačkou batérie. Pri obstarávaní batérie ako samostatného komponentu to spravidla nie je bežná prax.

Udržateľnosť

Súčasné energetické systémy neponúkajú len vysokú efektivitu, ale zároveň chránia človeka aj životné prostredie. Lítium-iónové batérie spĺňajú všetky požiadavky súvisiace s trvalou udržateľnosťou. Ich prevádzka je napríklad absolútne bez emisií.

Okrem toho je prevádzka vysokozdvižných vozíkov a zariadení skladovej techniky s touto technológiou výrazne energeticky efektívnejšia, t. j. pri rovnakom celkovom výkone sa spotrebuje menej energie.

Predĺžený cyklus životnosti

Aj pri výrobe lítium-iónových batérií vzniká menej škodlivých látok ako pri výrobe olovených batérií. Ďalšou výhodou tejto technológie je dlhší cyklus životnosti batérií, ktorý prispieva k šetrnejšiemu využívaniu prírodných zdrojov.

Komplexná recyklácia batérií

Lítium-iónové batérie sú technológiou pohonu budúcnosti. Zvyšujúci sa dopyt vyvoláva otázku, ako tento zdroj využívať udržateľným spôsobom. Pretože napriek dlhej životnosti aj lítium-iónové batérie nakoniec dosiahnu hranice svojej výkonnosti. V spoločnosti Linde Material Handling sa udržateľnosť začína výrobou batérií a pokračuje aj na konci ich životného cyklu. Profesionálna recyklácia zohráva rozhodujúcu úlohu pri získavaní cenných kovov a surovín a ich prevode do uzavretého cyklu.

Spoločnosť Li-Cycle je certifikovaná v súlade s normami ISO 14001 (systémy environmentálneho manažérstva) a ISO 45001 (systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci).

Spoločnosť Linde vyvinula v spolupráci s Li-Cycle komplexný proces recyklácie. V rámci tohto procesu sa dajú takmer všetky lítiové batérie bezpečne recyklovať bez ohľadu na ich tvar, veľkosť alebo chemické zloženie. Dokonca aj poškodené batérie možno recyklovať. Spoločnosť Li-Cycle využíva energeticky úsporný proces na báze kvapaliny na získanie recyklovateľných materiálov z batériových článkov. Až 95 % kovov sa dá zhodnotiť a použiť na výrobu nových batérií.

V porovnaní s ťažbou a spracovaním surovín ponúka proces recyklácie zníženie emisií na tonu batériového materiálu o 67 % v prípade CO₂, 86 % v prípade oxidov síry a 89 % v prípade oxidov dusíka. Spotreba vody sa tiež znižuje o 97 %. Tým sa ešte viac optimalizuje ekologická rovnováha už aj tak ekologických batérií.

Elektrický vozík E16 od spoločnosti Linde počas nabíjania

Bezplatná recyklácia všetkých lítium-iónových batérií od spoločnosti Linde

Recyklácia lítium-iónových batérií zakúpených od spoločnosti Linde Material Handling je v rámci zmluvy o likvidácii bezplatná. Batérie je možné odovzdať všetkým servisným partnerom v sieti spoločnosti Linde alebo ich poslať priamo spoločnosti Li-Cycle. To si vyžaduje určité informácie, ktoré nájdete na typovom štítku batérií. Po odoslaní údajov vás bude kontaktovať priamo náš logistický partner, ktorý sa postará o prepravu batérií.

Chcete dať recyklovať lítium-iónové batérie? Kontaktujte nás!

Stiahnite si viac informácií o našich lítium-iónových batériách