Váš prehliadač je zastaralý. Prosím použite iný prehliadač aby ste mohli plnohodnotne používať naše web stránky.

Linde Safety Pilot

Aby sa vozík nikdy neprevrátil
Displej Linde Safety Pilot

Inteligentný spolujazdec pre vyššiu bezpečnosť

Vozíky s protizávažím sa prevrátia len zriedka – ale keď k tomu dôjde, je život vodiča v ohrození a na vozidle aj náklade vzniknú veľké škody. Príčinou je väčšinou chyba vodiča. Na redukovanie „ľudského zlyhania“ vyvinula spoločnosť Linde jedinečný asistenčný systém vodiča, čím definovala novú úroveň bezpečnosti. Linde Safety Pilot (LSP) funguje ako inteligentný spolujazdec a je dostupný v dvoch verziách: LSP-Select a LSP-Active. V oboch prípadoch má vodič na malom monitore celý čas prehľad o dôležitých parametroch. Kritickú jazdnú situáciu zobrazuje monitor výstražnými farbami a zaznie zvukový výstražný signál. Verzia Active asistenčného systému Linde Safety Pilot zasahuje automaticky do jazdných a zdvíhacích funkcií vysokozdvižného vozíka.

Žiadne spoliehanie sa na vlastné pocity

Prevrátenie vozíka s protizávažím je nebezpečné – vodič sa môže vážne zraniť a náklad sa môže vážne poškodiť. Zabrániť prevráteniu pritom nie je vôbec jednoduché. Najmä pri častej preprave rôznych a neznámych nákladov. Na zaistenie bezpečnosti jazdy by vodič musel presne poznať príslušnú hmotnosť nákladu, vzdialenosť ťažiska nákladu a požadovanú výšku zdvihu a musel by ich dokázať presne vyhodnotiť. Nie je to veľmi reálne. V praxi rozhodujú často pocity. Nielen vo verzii Active, ale aj vo verzii Select disponuje LSP rôznymi snímačmi, ktoré na rôznych miestach vozidla merajú údaje, ako výška zdvihu, náklon vidlice a hmotnosť nákladu. Tieto centrálne hodnoty zobrazuje monitor v kabíne vodiča. Vodič už nemusí odhadovať hmotnosť prepravovaného materiálu alebo aktuálnu výšku zdvihu, ale vďaka tomuto riešeniu má prehľad o aktuálnej nebezpečnosti situácie.

Ovládanie Linde Saftey Pilot

Bezpečnosť

Nebezpečné prevrátenie protizávažového vozíka je vďaka asistenčnému systému Linde Safety Pilot výrazne nepravdepodobnejšie.

Inovácie v záujme vyššej bezpečnosti

Hmotnosť nákladu

Vysokocitlivý snímač meria tlak v hydraulike zdvíhacieho stožiara. Spoločne so známymi hodnotami, ako sú priemer valca a prevod na zdvíhacích reťaziach, umožňuje určenie aktuálnej hmotnosti nákladu.

Výška zdvihu

V tomto prípade sa používa špeciálne vyvinutý snímač dĺžky lana, ktorý je integrovaný do zdvíhacieho stožiara.

Uhol náklonu

Prislúchajúce snímače sú do všetkých protizávažových vozíkov Linde integrované sériovo.

Moment zaťaženia (len LSP-Active)

Na zadnej náprave sa nachádza novovyvinutý merací článok, ktorý umožňuje výpočet momentu zaťaženia, respektíve vzdialenosti ťažiska nákladu od prednej nápravy.

Video pre Linde Safety Pilot

Tri verzie zobrazenia na monitore LSP

  • Bezpečná pracovná vzdialenosť: Žiadne obmedzenia.
  • Limitný rozsah: Oranžové zobrazenie na displeji – teraz sa takmer dosiahol limit nosnosti. LSP-Active zníži rýchlosť naklápania pri zdvihu
  • Kritický rozsah: Červené zobrazenie na displeji – dosiahol sa limit nosnosti. Dodatočne zaznie výstražný zvukový signál. LSP-Active prispôsobí funkcie vozidla.

Aktívne zásahy do jazdy

LSP-Active poskytuje vodičovi podporu pomocou aktívneho asistenčného systému: Ak zdvihne na vozíku náklad na hranici nosnosti, systém spustí vizuálne a zvukové signály a spomalí zdvíhanie, respektíve naklápanie. Keď vodič nereaguje, zdvíhanie vozíka sa úplne zastaví. Systém reaguje podobne aj počas jazdy. Asistenčný systém LSP-Active zasahuje do jazdných funkcií, keď vodič vozíka zrýchľuje alebo brzdí príliš prudko, alebo keď prechádza zákrutami príliš vysokou rýchlosťou. Systém kompenzuje chyby pri jazde a zabraňuje prevráteniu.

Rýchlejšia a bezpečnejšia práca pomocou komfortných funkcií

Verzie Select a Active majú aj množstvo komfortných funkcií – od predvoľby výšky zdvihu, cez integrovanú váhu pre náklad, až po prednastavenie limitov rýchlosti. Vďaka tomu sa zvyšuje bezpečnosť a produktivita prevádzkových procesov. Na začiatku jazdy môže vodič nastaviť napríklad to, do akej výšky sa má tovar zdvihnúť. Počas manipulácie už nemusí nič nastavovať a ušetrí čas. Integrovaná váha pre náklad váži tovar prakticky okamžite a súčasne poskytuje aj sčítaciu funkciu. Vodič môže napríklad rýchlo zistiť, či sa už dosiahla maximálna nosnosť vozíka. Na prevenciu škôd a nehôd slúži nastaviteľné obmedzenie výšok zdvihu a spúšťania (ochrana proti opotrebeniu a ničeniu vidlíc). Vďaka tomu prestanú byť nízke stropy hál a nerovné podlahy zdrojom nebezpečenstva.

Porovnanie LSP-Select a LSP-Active

Zobrazenie na monitore

LSP-Select

  • Záťaž, výška zdvihu, uhol náklonu, rýchlosť jazdy, uhol natočenia, predvolený smer jazdy (2 pedále/1 pedál), teplota hnacej jednotky

LSP-Active

  • Záťaž, výška zdvihu, uhol náklonu, rýchlosť jazdy, uhol natočenia, predvolený smer jazdy (2 pedále/1 pedál), teplota hnacej jednotky
  • Naviac zobrazenie aktuálnej maximálnej prípustnej výšky zdvihu, vzdialenosti ťažiska nákladu, aktuálneho maximálneho prípustného uhla náklonu.

Aktívny zásah

LSP-Select

  • Nie je možn

LSP-Active

  • Podľa výšky zdvihu, uhla náklonu a rýchlosti jazdy (v závislosti od jazdnej, resp. záťažovej situácie atď.)

Komfortné funkcie

LSP-Select

  • Predvoľba výšky zdvihu, predvoľba uhla náklonu, obmedzenie zdvihu, obmedzenie spúšťania (ochrana proti opotrebeniu vidlíc), váha pre náklad (s funkciou tarovania), sčítanie nákladov, nastavenie dynamiky jazdy, zobrazenie spotreby energie, limit rýchlosti.

LSP-Active

  • Predvoľba výšky zdvihu, predvoľba uhla náklonu, obmedzenie zdvihu, obmedzenie spúšťania (ochrana proti opotrebeniu vidlíc), váha pre náklad (s funkciou tarovania), sčítanie nákladov, nastavenie dynamiky jazdy, zobrazenie spotreby energie, limit rýchlosti.

Ako vôbec dôjde k prevráteniu vozíka?

1.Vodič naloží náklad na vozík.

2.Ide so zdvihnutým nákladom.

3.Ak zabrzdí so zdvihnutým nákladom vozík sa začne prevracať.

4.Vozík sa prevráti.

Elektrický vozík pri preprave ťažkých debien
Vozíky Linde sú povestné svojou bezpečnosťou. Príčinou väčšiny nehôd je chyba vodiča – nedostatočná koncentrácia v stresových situáciách sa nedá vždy vylúčiť. Preto bol vyvinutý asistenčný systém Linde Safety Pilot.