Váš prehliadač je zastaralý. Prosím použite iný prehliadač aby ste mohli plnohodnotne používať naše web stránky.

Linde BlueSpot™

Modré svetlo pre väčšiu bezpečnosť
Linde BlueSpot™ v praxi u dodávateľa nápojov

Bezpečnosť na prvom mieste! Zamestnanci počas práce, či už sú vo vysokozdvižnom vozíku alebo v jeho blízkosti, často nemyslia na prípadné riziká. Sú nepozorní alebo zahĺbení do práce. Hluk odvádza pozornosť a môže prehlušiť dôležité varovné signály. Toto všetko môže zapríčiniť nebezpečné nehody v areáli podniku. Inovatívne výstražné zariadenie na osvetlenie jazdnej dráhy Linde BlueSpot™ minimalizuje riziko bez toho, aby robilo hluk.

LED svetlo systému Linde BlueSpot™ je umiestnené na ochrannom strešnom ráme vodiča a premieta na podlahu modrý výstražný bod. Týmto spôsobom varuje chodcov a iných vodičov vysokozdvižných vodičov pred blížiacimi sa vozidlami. Pomocou tohto optického riešenia od spoločnosti Linde Material Handling pohybujúci sa vysokozdvižný vozík intuitívne priťahuje pozornosť. Vďaka tomu sa dá podstatne zvýšiť bezpečnosť tak v uličkách, ako aj na neprehľadných križovatkách.

Použitie zariadenia Linde Linde BlueSpot™

Nenápadné, ale neprehliadnuteľné

Zariadenie Linde BlueSpot™ tvoria dve neoslepujúce intenzívne LED svetlá, ktoré premietajú na podlahu modrý bod. Dajú sa nastaviť tak, aby svietili stále alebo blikali. ako pri jazde dopredu, tak aj pri cúvaní je svetelný bod niekoľko metrov pred vysokozdvižným vozíkom. Vydrží veľmi dlhý čas: životnosť zariadenia Linde BlueSpot™ je viac ako 20 000 hodín, pretože LED technológia má aj pri vysokej intenzite svetla nízku spotrebu energie.

Bezpečné a odolné

Elektrické komponenty tohto výstražného zariadenia sú schválené pre triedu ochrany IP 67. Sú preto optimálne vybavené proti vplyvom životného prostredia: systém Linde BlueSpot™ je odolný proti vode, napríklad pri vysokotlakovom čistení vysokozdvižného vozíka, a proti prachu. Ani otrasy a vibrácie nepoškodia výstražné svetlo.

Linde BlueSpot™ ako dodatočná výbava

Montáž zariadenia Linde Bluespot

BlueSpot™ ako sada na dodatočnú montáž

Zariadenie Linde BlueSpot™ nie je v ponuke len s modrým svetlom. Pre jasný smer a zreteľné varovanie vyvinula spoločnosť Linde dva ďalšie varianty sady na dodatočnú montáž.

Zariadenie Linde BlueSpot™ s modrou smerovou šípkou

Modrá smerová šípka

Svetlo sa premieta vo forme modrej smerovej šípky. Smer jazdy vysokozdvižného vozíka je takto ešte jasnejší aj na neprehľadných križovatkách.

Zariadenie Linde BlueSpot™ s červeným LED svetlom

Červené svetlo

Zariadenie Linde BlueSpot™ s červeným LED svetlom má význam predovšetkým vtedy, keď sa už modrá farba používa na iné varovné upozornenia alebo je podlaha taká, že červené svetlo poskytne väčší kontrast.

Príjemný a bezpečný spoločník

Vďaka výkonným LED svetlám systému Linde BlueSpot™ sú zamestnanci príjemným, ale účinným spôsobom upozornení na okoloidúce vysokozdvižné vozíky: bez hlasného zvuku, bez preľaknutia, bez rizika. Ohlasy na toto riešenie varovného signálu od spoločnosti Linde sú preto v podnikoch jednoznačne pozitívne. Aj externí návštevníci inštinktívne vnímajú zariadenie Linde BlueSpot™ ako varovné upozornenie a adekvátne zareagujú.

Bezpečnosť vďaka inovácii

Prehľad výhod

  • Výstražné zariadenie na osvetlenie jazdnej dráhy: vyššia bezpečnosť v  uličkách a na neprehľadných križovatkách.
  • Včasné varovanie: bod je premietaný pred vozíkom v dostatočnom predstihu, aby bolo dosť času sa mu vyhnúť.
  • Bezpečnosť vo všetkých smeroch: zariadenie možno používať pri jazde dopredu a pri cúvaní.
  • LED technológia: Neoslepujúce vysoko intenzívne svetlo s nízkou spotrebou energie.
  • Vysoká životnosť: veľmi nízka prevádzková teplota.
  • Odolnosť: odolné proti otrasom, vibráciám a vysokotlakovému čisteniu.
  • Rozmanitosť: LED svetlo s červeným alebo modrým svetelným bodom alebo modrou smerovou šípkou.
  • Pozitívne ohlasy zo strany vodičov a chodcov: Bez rušivých akustických výstražných signálov.

Linde BlueSpot™

Naša najnovšia inovácia

Linde TruckSpot

V úzkych regálových uličkách, v neprehľadných križovatkách a chaotických oblastiach často chodci nezbadajú cúvajúci vozík včas. Linde TruckSpot, je systém vizuálneho varovania, ktorý upozorňuje na prichádzajúce vozidlo pomocou svetelného signálu.

Zistiť viac