Váš prehliadač je zastaralý. Prosím použite iný prehliadač aby ste mohli plnohodnotne používať naše web stránky.

Dynamic Mast Control

Bezpečná manipulácia v najvyšších výškach
Žiadne kmitanie stožiara: systém Dynamic Mast Control sa postará o bezpečnú a efektívnu manipuláciu s bremenom.

Zabrániť akémukoľvek kmitaniu stožiara

Skladovacia plocha je drahá. Preto vznikajú stále vyššie skladovacie haly so stále vyššími regálmi. Prináša to však aj riziká: pri vysokozdvižných vozíkoch s meniteľným dosahom, ktoré sa často používajú v tomto prostredí, sa s nákladom a so zvyšujúcou sa výškou začína stožiar kývať – nárazom na regál, poškodeniam tovaru a vozíka sa tak dá len ťažko zabrániť. Preto musí vodič čakať, kým kývanie neustúpi. To si vyžaduje drahocenný čas. Inovatívny asistenčný systém vodiča Dynamic Mast Control (DMC) od spoločnosti Linde Material Handling tento problém vyrieši: elektrický, a preto z hľadiska reakcie oveľa rýchlejší posuvný pohon vyrovnáva pohyby stožiara s cielenými protipohybmi. Systém garantuje podstatne rýchlejšiu a bezpečnejšiu manipuláciu vo veľkých výškach zdvihu.

Vysokozdvižný vozík s meniteľným dosahom s nákladom vo veľkej výške

Mierime do výšky

Približne 50 percent týchto vozíkov pracuje vo výškach viac ako osem metrov – zriedkavosťou nie sú ani výšky 13 metrov. Vďaka systému Dynamic Mast Control ponúka spoločnosť Linde v týchto prípadoch vyššiu produktivitu a bezpečnosť.

Inovácie pre efektívne manipulačné procesy

Rýchlejšie, bezpečnejšie, jemnejšie – premyslená technológia riadenia a pohonu od spoločnosti Linde podstatne zjednodušuje manipulačné procesy vo veľkej výške. Vodič pritom nemusí aktívne zasahovať. Namiesto toho pracuje elektronika v pozadí.

Rozhodujúce je pritom to, že elektrický výsuv stožiara vyvinutý spoločnosťou Linde sa dá ovládať presnejšie a jemnejšie ako hydraulický, ktorý sa bežne používa pri vysokozdvižných vozíkoch s meniteľným dosahom.

Výsledkom dokonalej súhry elektrického výsuvu stožiara a riadenia je podstatne pokojnejší stožiar, pomocou ktorého prebieha manipulácia oveľa efektívnejšie: Samotný zaskladňovací proces je so systémom DMC približne o 17 sekúnd rýchlejší. Okrem toho sa znižujú náklady, ktoré sú spôsobené nehodami.

  • Snímače umiestnené na najvyššom bode stožiara zaznamenávajú kmitanie.
  • Meracie jednotky súčasne zisťujú aktuálnu výšku zdvihu, ako aj hmotnosť nákladu.
  • Centrálna riadiaca jednotka spracováva všetky údaje a odosiela riadiace signály elektrickému posuvnému pohonu.
  • Elektrický výsuv vyrovnáva dynamické kývavé pohyby, ako aj priehyb stožiara prostredníctvom cielených protipohybov.

Video o systéme Dynamic Mast Control
Animácia o systéme Dynamic Mast Control
Video o systéme Dynamic Mast Control
Animácia o systéme Dynamic Mast Control

Väčší manipulačný výkon so systémom DMC

1. Bezpečnejšie:každý pohyb s nákladom je pokojnejší a stabilnejší. To zvyšuje bezpečnosť vodiča a nákladu.

2. Rýchlejšie:vodič nemusí čakať, kým sa stožiar prestane kývať. Namiesto toho uloží náklad rýchlejšie do regála a takisto rýchlo ho znova odoberie.

3. Jemnejšie:s kývajúcim sa stožiarom dochádza často ku kolízii vozíka s regálmi alebo paletami. Systém DMC minimalizuje toto riziko – náklad sa môže uložiť presne na požadovanom mieste.