Váš prehliadač je zastaralý. Prosím použite iný prehliadač aby ste mohli plnohodnotne používať naše web stránky.

Systém Active Stability Control pre K vozíky

Stabilný
Vozík K do veľmi úzkych uličiek od spoločnosti Linde v sklade

Pri efektívnej manipulácii s bremenom v sklade s vysokými regálmi záleží na každom milimetri. Vozíky do veľmi úzkych uličiek sa používajú na prácu vo veľkých výškach, uličky sú úzke, vzdialenosti od regála sú presne vypočítané. Preto akákoľvek malá nerovnosť podlahy v sklade môže byť problematická a spôsobovať nebezpečné kývanie vozíka.

Pred uvedením nového vozíka do veľmi úzkych uličiek do prevádzky sa musí servisný technik uistiť, že pri jazde vozíka po akejkoľvek podlahe v sklade nehrozí žiadne bezpečnostné riziko. Ak sú podlahy nerovné, musí technik znížiť maximálnu jazdnú rýchlosť vozidla. Dôsledkom je znížený manipulačný výkon a ekonomické straty.

S týmto problémom sa museli v minulosti vysporiadať mnohí prevádzkovatelia skladov. Ale teraz spoločnosť Linde Material Handling ponúka pre K-vozíky inovatívne riešenie – asistenčný systém Active Stability Control (ASC).K vozík bude ešte efektívnejší

Vozík K do veľmi úzkych uličiek umožňuje špičkový výkon pri manipulácií s tovarom v skladoch s vysokými regálmi. Kombinovaný vozík sa využíva vo veľmi úzkych uličkách so šírkou od 1400 mm a dosahuje max. výšku zdvihu 18 metrov. Vozík zdvíha veľmi rýchlo (do 0,6 m/s) pri súčasnej jazde. Vozík môže jazdiť rýchlo dokonca aj pri vysokom zdvihu a pri mechanickom vedení môže dosiahnuť maximálnu rýchlosť až 14 km/h.

K vozík je vybavený rôznymi inteligentnými asistenčnými a bezpečnostnými systémami, ktoré pomáhajú vodičovi manipulovať s tovarom rýchlo a jednoducho. Systém Active Stability Control dopĺňa tieto systémy a zvyšuje efektívnosť K vozíka: systém rozpoznáva nerovnosti medzi ľavou a pravou jazdnou stopou a automaticky vyrovnáva nárazy a otrasy. Vďaka tomu vozík dosahuje maximálny manipulačný výkon aj na podlahách, ktoré nie sú optimálne.

Maximálna rýchlosť, maximálny výkon

Podlahy pre vozíky do veľmi úzkych uličiek musia však spĺňať určité kritériá, aby umožňovali optimálny manipulačný výkon pri maximálnej bezpečnosti. Na dosiahnutie maximálneho výkonu musia podlahy spĺňať požiadavky smernice VDMA „Podlahy na používanie vozíkov vo veľmi úzkych uličkách“ a spĺňať tolerancie, ktoré sú v nej uvedené. Ak vlastnosti podlahy v sklade nespĺňajú tieto požiadavky, nemôžu vozíky pracovať s maximálnym výkonom a manipulačný výkon klesá. Keďže systém Active Stability Control kompenzuje nerovnosti, môže K vozík využívať svoju maximálnu rýchlosť aj na podlahách, ktoré nespĺňajú optimálne požiadavky.

Obrázok vozíka K do veľmi úzkych uličiek od spoločnosti Linde so systémom Active Stability Control

Ako funguje stabilita

Active Stability Control je založený na senzoricky ovládanom elektromechanickom systéme. Prostredníctvom snímačov v okolí nákladových kolies sa snímajú nerovnosti podlahy. Ak systém rozpozná nerovnosti medzi ľavou a pravou jazdnou stopou, čo najrýchlejšie tomu prispôsobí nákladové kolesá a vykompenzuje nerovnosť podlahy. Tým sa zabezpečí stabilita vozíka počas jazdy. Súčasne sa výrazne zníži rozkývanie stožiara.

Plná nosnosť na všetkých podlahách v sklade

Existujúce sklady

Systém Active Stability Control je cenovo výhodnou alternatívou v skladoch, v ktorých existujúca podlaha nespĺňa potrebné požiadavky na plný výkon K vozíka. Ak chce prevádzkovateľ zvýšiť manipulačný výkon svojich vozíkov do veľmi úzkych uličiek, má dve možnosti: môže renovovať svoju podlahu, čo je spravidla mimoriadne nákladné. Alebo investuje do K vozíkov so systémom Active Stability Control, aby dosiahol rovnaké zvýšenie výkonu na nezmenenej podlahe.

Nový sklad

Systém Active Stability Control sa však vyplatí aj v prípade novovybudovaného skladu. Opakovane sa stáva, že kvalita podlahy v sklade nespĺňa skutočné požiadavky. Ak sú nerovnosti podlahy nad hodnotou tolerancie požadovanou v smernici VDMA, musia vodiči prispôsobiť rýchlosť svojej jazdy alebo zákazník musí dať nákladne opraviť podlahu.

Prenajaté sklady

Systém Active Stability Control je mimoriadne výhodný pre podniky, ktoré nemajú vlastnú plochu a prenajali si skladovaciu halu. V tomto prípade nemajú možnosť podlahu opraviť. Môžu však dosiahnuť maximálny výkon svojich vozíkov do úzkych uličiek (VNA vozíkov) tým, že použijú systém Active Stability Control.

Bezpečnosť a komfort

Systém Active Stability Control má aj pre vodiča K vozíka mnoho výhod: väčší jazdný komfort a zvýšený pocit bezpečnosti. Všetky otrasy, ktorým je vozidlo vystavené pri nerovnej podlahe, sa prenášajú bezprostredne na kabínu vodiča. Pri práci vo výške až do 18 metrov vodič cíti každé kývanie a to aj v prípade, že bezpečnostné vzdialenosti od regála sú dostatočné. Nový systém vyrovnáva nerovnosti medzi ľavou a pravou jazdnou stopou a umožňuje pokojnú, nerušenú prácu. Minimalizuje kývanie stožiara a kabíny vodiča a zabezpečuje, aby sa vodič aj vo veľkej výške cítil stabilne a bezpečne.


Dostupnosť

K vozík možno vybaviť systémom Active Stability Control hneď vo výrobe Alternatívne ho možno nakonfigurovať tak, aby sa dal systém Active Stability Control neskôr dodatočne namontovať na vyžiadanie. Je to mimoriadne zaujímavé pre tých majiteľov skladov, ktorí nevedia, aká bude kvalita ich budúcej podlahy. V tomto prípade si môžu K vozík už pri objednávaní jednoducho nechať pripraviť na systém ASC. Ak sa ukáže, že kvalita podlahy skutočne nie je optimálna, môže sa systém bez problémov dodatočne namontovať, aby sa zabránilo strate výkonu.

Prehľad výhod

  • Nie je potrebné spĺňať VDMA smernice pre podlahy
  • Podlaha podľa normy DIN 18202 (podľa tab. 3, riadok 3) môže postačovať
  • Plný jazdný výkon napriek horším podlahám
  • Maximálny manipulačný výkon
  • Nie je potrebná oprava podlahy
  • Úspory nákladov
  • Bezpečnosť pri maximálnej rýchlosti
  • Vyšší komfort pre vodiča
  • Zmiernenie vibrácií chráni všetky komponenty vozíka nad nákladovými kolesami