TOWER_LANDINGPAGE_HEADER
Bezpečnosť v sklade pre efektívny materiálový tok

 

 

 

Bezpečnosť v skladovom alebo výrobnom prostredí je v intralogistike prioritou číslo jeden. S rastúcimi požiadavkami na manipuláciu s materiálom je v dnešnej dobe nevyhnutné zaviesť spoľahlivé opatrenia na ochranu vodičov a zamestnancov, ako aj prepravovaného tovaru, políc a iného vybavenia. S rastúcimi požiadavkami musia dnes vozíky pracovať čoraz rýchlejšie, flexibilnejšie a efektívnejšie. Tieto výzvy zvyšujú riziko nehôd.

 

 

 

Dôraz na bezpečnosť pri práci

Výskum Štatistického úradu Európskej únie ukazuje, aký závažný je problém bezpečnosti práce. Podľa analýzy pracovných úrazov v EÚ je takmer 18 percent všetkých závažných nehôd spôsobených dopravou a skladovaním; je to viac ako vo výrobe samotnej, kde je to okolo 14 percent (EUROSTAT 2017). Nedávna prípadová štúdia z Nemecka sa bližšie zaoberala bezpečnosťou skladov (DGUV 2018). Podľa tejto štúdie sa v nemeckých skladoch stane v priemere viac ako 145 nehôd za deň, vrátane 50 nehôd, pri ktorých je vysokozdvižný vozík a 29 nehôd s paletovými vozíkmi.

Počítajú sa aj „malé“ nehody

Okrem nehôd, ktoré zahŕňajú pracovné úrazy, sa medzi nehody počítajú aj tie, ktoré spôsobia škody na majetku zúčastnených vozíkov alebo vozidiel alebo samotného prepravovaného tovaru a infraštruktúry. Primárnym cieľom je vždy ochrana životov ľudí. V praxi však najčastejšie dochádza k drobným škodám na majetku, ktoré vedú k nákladom na opravy a narušeniu toku práce. Komplexná bezpečnostná koncepcia by preto mala obsahovať aj opatrenia na zníženie takýchto finančných nákladov a zvýšenie produktivity. Rovnako dôležité je, že vodiči majú väčší pocit bezpečia, ak majú napríklad podporu asistenčného systému. To im umožňuje lepšie sa sústrediť na manipuláciu s tovarom a pracovať produktívnejšie.

Vízia: 0 nehôd

Linde Material Handling má jeden jasný cieľ – 0 nehôd v intralogistike. Toto je hnacou silou vízie „Vision Zero“ - filozofie s cieľom zvýšiť bezpečnosť vo vnútornej preprave a zabrániť nehodám vysokozdvižných vozíkov a iným incidentom pri manipulácii s tovarom. Z tohto dôvodu vyvíja Linde technické inovácie v našich vozíkoch, ako aj inteligentné asistenčné systémy, komplexné školiace programy a poradenské služby. Výsledkom sú integrované riešenia, ktoré pomáhajú spoločnostiam zvládnuť rôzne výzvy modernej a bezpečnej intralogistiky.

Andreas Krinninger, CEO of Linde Material Handling
O bezpečnosti na pracovisku sa nedá diskutovať! Múdrymi investíciami do asistenčných systémov, plánovania toku materiálu a školení zamestnancov majú spoločnosti príležitosť minimalizovať riziká, šetriť náklady a zabezpečiť tak svoj úspech.

Andreas Krinninger, generálny riaditeľ spoločnosti Linde Material Handling

 

 

 

BEZPEČNOSŤ

 

Bezpečnosť v skladovom a výrobnom prostredí nie je len otázkou vybavenia vozíka správnym technickým vybavením - ide o sledovanie materiálových tokov, interných procesov a kvalifikácie zamestnancov ako celku. Za účelom zaznamenania a optimalizácie všetkých faktorov ovplyvňujúcich bezpečnosť ponúka Linde štruktúrované poradenské služby, správu digitálneho vozového parku a rozsiahly vzdelávací program.

 

 

 

Warehouse safety can be improved with Linde Safety Scan.

Linde Safety Scan – Linde bezpečnostný audit

Linde Safety Scan umožňuje operátorom dôsledne minimalizovať bezpečnostné riziká spojené s internou dopravou. Systematická analýza má presný postup: bezpečnostní konzultanti Linde s vami spolupracujú na definovaní cieľov na základe vašich individuálnych požiadaviek a na identifikácii potenciálne nebezpečných zón a vyvíjajú špeciálne navrhnuté opatrenia a odporúčania. Následne pomáhajú pri implementácii a dokumentácií týchto opatrení.

VIDEO PREZENTÁCIA

ĎALŠIE INFORMÁCIE

The digital fleet management solution connect: from Linde Material Handling improves the safety of operators.

Digitálny flotilový manažment

Digitálne riešenie pre správu vozového parku Linde connect ponúka množstvo funkcií, ktoré zvyšujú bezpečnosť vodiča a tým zvyšujú bezpečnosť v sklade. Pomocou personalizovaného prístupu je možné vysokozdvižný vozík individuálne nakonfigurovať pre konkrétneho operátora, napríklad v závislosti od jeho kvalifikácie a účelu vozíka je možné obmedziť maximálnu rýchlosť. Na začiatku môže operátor pomocou aplikácie skontrolovať stav svojho vozíka. Pripojenie navyše ponúka funkcie ako elektronické monitorovanie poškodenia, automatizovaný prenos chybových kódov a analýza údajov o používaní.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

The Education and Training Program from Linde Material Handling helps to continuously improve warehouse safety.

Linde škola

Školenie vodičov je bezpečný spôsob, ako zabrániť nehodám všetkého druhu. Spoločnosť Linde Material Handling ponúka komplexný vzdelávací a školiaci program pre začínajúcich vodičov a špecialistov na všetky typy vozíkov. Naši odborní školitelia Vám poskytnú komplexný balík – teória, prax, oboznámenie sa s parametrami a funkciami vozíkov, základné aj opakovacie školenia, vydanie certifikátu o absolvovaní školenia a samozrejme aj preukazu obsluhy motorových vozíkov platného v EU. Školenie môže prebiehať v našich školiacich priestoroch ako aj priamo u Vás na prevádzke. Týmto programom podporuje spoločnosť Linde svojich zákazníkov pri neustálom zlepšovaní bezpečnosti skladov a predchádzaní nehodám vysokozdvižných vozíkov.

 

 

 

BEZPEČNOSŤ AKO ŠTANDARD

 

Vysokozdvižné vozíky a skladové vozíky od spoločnosti Linde Material Handling sú štandardne vybavené mnohými funkciami, ktoré zvyšujú aktívnu aj pasívnu bezpečnosť v sklade, a tým zabraňujú nehodám vysokozdvižných vozíkov. Začína sa to obrysom vozíka: pracovisko vodiča alebo obsluhy je vybavené tak, aby celé telo vodiča zostalo v kontúrach vozíka a zároveň vodičovi umožnilo dohliadať na svoje okolité prostredie, pričom veľký dôraz je kladený na vynikajúcu viditeľnosť .

 

Aj pri plnej rýchlosti sa vodiči môžu spoľahnúť na bezpečnostné prvky, ktoré sú sériovo montované do vozíkov Linde. Veľa vozíkov Linde je vybavených niekoľkými rôznymi nezávislými brzdovými systémami. K štandardným funkciám patria napríklad automatické parkovacie brzdy, ktoré zabraňujú samovoľnému rozjazdu vozíkov na rampách alebo pri nakladaní nákladných vozidiel. Linde Curve Assist navyše automaticky upravuje rýchlosť v zákrutách.

 

 

SPOĽAHLIVÁ MANIPULÁCIA S NÁKLADOM

 

Kľúčovou vlastnosťou vysokozdvižných vozíkov Linde je bezpečná manipulácia s ťažkými bremenami. Napríklad naklápacie valce na čelných vozíkoch sú pripevnené k zadnej časti stabilnej strechy a rámovej konštrukcie. Vďaka dlhšej páke je stožiar ešte stabilnejší, čo vedie k menšiemu výkyvu pri stohovaní vo vysokých výškach zdvihu. Toto umožňuje operátorovi pracovať presnejšie, rýchlejšie a predovšetkým bezpečnejšie. Tenšie profily stožiarov ešte viac zlepšujú viditeľnosť.

 

 

PRÁCA BEZ ÚNAVY

 

Ergonomické pracovné podmienky sú ústrednou požiadavkou pre prácu bez únavy, a teda pre bezpečnú prácu. Spoločnosť Linde prikladá veľký význam poskytovaniu najlepšej možnej ochrany zamestnancov pred škodlivými vibráciami a otrasmi. Oddelené hnacie a riadiace nápravy a oddelené pracoviská obsluhy sú efektívne technologické riešenia, ktoré zaisťujú maximálny komfort obsluhy v priemyselných vozíkoch Linde, a tým zvyšujú koncentráciu obsluhy.


Pracovisko vodiča v „retraku“

 

 

INOVÁCIE PRE BEZPEČNOSŤ SKLADU

Tu v spoločnosti Linde neustále pracujeme na navrhovaní riešení, vďaka ktorým bude intralogistika ešte bezpečnejšia a efektívnejšia. Výsledkom je široká škála inovatívnych asistenčných systémov, praktických riešení dodatočného vybavenia a moderných možností konektivity. Bezpečnosť má prioritu vo všetkých fázach vývoja.

 

 

 

 

BEZPEČNÁ KOMUNIKÁCIA S PRACOVNÝM PROSTREDÍM — SVETELNÉ A VÝSTRAŽNÉ SYSTÉMY

Interaktívna výstražná vesta

Interaktívna výstražná vesta je najnovším prírastkom inovatívneho systému Safety Guard spoločnosti Linde Material Handling. Bola navrhnutá tak, aby vopred upozornila používateľov, najmä vodičov vysokozdvižných vozíkov a chodcov, na potenciálne nebezpečenstvá. Inteligentná technológia vo vestách varuje nositeľov pred možnými nebezpečenstvami pomocou svetelných signálov, vibrácií a akustických varovaní, čím maximalizuje bezpečnosť skladu - vo vnútri aj vonku.

 

 

 

 

Linde Safety Guard

Tam, kde sa používajú priemyselné vozíky, dochádza vždy ku komplexnej interakcii medzi človekom a strojom.

Linde Safety Guard je inovatívny monitorovací systém, ktorý zvyšuje bezpečnosť vodičov vozíkov a chodcov v blízkosti vozíka. Aktívne predbežné varovanie v prípade potenciálnych rizík znamená, že všetci zúčastnení môžu okamžite reagovať. V závislosti od aplikácie a vybavenia varuje systém Safety Guard pred bezprostredným nebezpečenstvom pomocou akustických signálov, blikajúcich LED svetiel alebo vibrácií. Tento asistenčný systém umožňuje sa riziku vyhnúť skôr, ako dôjde k fyzickému zraneniu alebo vedľajšiemu poškodeniu.

 

Linde BlueSpot™

Varovný systém Linde BlueSpot ™ zvyšuje bezpečnosť skladu, pretože vďaka LED svetlu sú vysokozdvižné vozíky viditeľné aj bez hlučného akustického signálu.

Linde BlueSpot ™, pripevnené k ochrannému strešnému rámu vodiča, premieta na zem modrý výstražný bod. To upozorňuje chodcov a ostatných vodičov vysokozdvižných vozíkov na približujúci sa vozík. Toto vizuálne riešenie od spoločnosti Linde Material Handling intuitívne upozorňuje na pohybujúce sa vysokozdvižné vozíky. Preto významne zvyšuje bezpečnosť tak v uličkách, ako aj na križovatkách a priechodoch so zhoršenou viditeľnosťou.

Linde BlueSpot ™ sa skladá z dvoch jasných antireflexných LED svetiel, ktoré premietajú modrý bod na zem. Môžu byť nastavené tak, aby neustále svietili, alebo blikali. Svetelný bod je umiestnený niekoľko metrov pred vysokozdvižným vozíkom, či už ide dopredu alebo dozadu. Vydrží pôsobivo dlho: viac ako 20 000 hodín.

 

The Linde BlueSpot™ route warning system makes forklifts silently visible.
The innovative lighting concepts Linde VertiLight and Linde LED Stripes from Linde Material Handling offer a reliable way to improve safety in the warehouse.

VertiLight a LED pásy

Pre efektívnu prácu s priemyselnými vozíkmi a pre bezpečnosť skladu je vždy potrebné mať správne množstvo svetla. S osvetleniami Linde VertiLight a Linde LED Stripes ponúka Linde Material Handling dva inovatívne koncepty osvetlenia. Obidve poskytujú optimálne osvetlenie pracovného priestoru a umožňujú bezpečnú, presnú a efektívnu prácu aj v prípade nedostatočného osvetlenia haly.

Na rozdiel od bežných svetiel osvetľuje Linde VertiLight veľkú plochu vďaka svojmu polkruhovému dizajnu so širokým pásmom svetla a siedmimi ideálne usporiadanými LED diódami. LED diódy rovnomerne distribuujú svetlo od podlahy po horný okraj police a zlepšujú viditeľnosť police, nákladu a vidlíc.

Špeciálne usporiadanie LED diód a príjemná farba VertiLight znižujú oslnenie a zaisťujú väčšiu bezpečnosť vo vnútornej premávke.

LED pásy Linde poskytujú optimálnu bezpečnosť pred a za vozíkom: Dvojfarebné svetelné pásy osvetľujú pomocou bieleho svetla smer jazdy. Ak sa zmení smer jazdy, farba svetla sa automaticky zmení z bielej na červenú. Chodci a iné vozidlá tak môžu rozpoznať smer, ktorým sa vozidlo pohybuje, a to aj z diaľky - čo ďalej zvyšuje bezpečnosť v skladovej prevádzke.

 

VIAC INFORMÁCIÍ
The Linde TruckSpot from Linde Material Handling uses a light signal to announce that the truck is approaching.

Linde TruckSpot

V úzkych regálových uličkách, na križovatkách s obmedzenou viditeľnosťou a v neprehľadných oblastiach chodec nie vždy včas zaregistruje cúvajúci vysokozdvižný vozík. Tu sa ponúka riešenie optického výstražného signálu Linde TruckSpot, ktorý pomocou svetelného signálu oznamuje, že sa blíži vozík.

Inovatívny výstražný systém využíva preverené výhody Linde BlueSpot a pridáva veľkoformátový výstražný symbol so silnými kontrastnými farbami, čím poskytuje ešte účinnejšie varovanie.

 

VIAC INFORMÁCIÍ

 

Pozrite si vizualizáciu možností osvetlenia pre jednotlivé typy vozíkov :

Bezpečná manipulácia . asistenčné systémy pre vodiča

Linde Load Management Advanced from Linde Material Handling makes moving goods with pallet stackers easier and safer.

Load Management Advanced - manažment nákladu rozšírená verzia

Vďaka Linde Load Management Advanced je preprava tovaru so stohovacími vozíkmi ľahšia a bezpečnejšia. Poskytuje operátorovi zreteľné vizuálne a akustické varovné signály na veľkom farebnom displeji. Na displeji vidí obsluha aktuálnu výšku a maximálnu možnú výšku zdvihu pre dané bremeno. Systém dokonca automaticky deaktivuje funkciu zdvíhania, ak skutočná hmotnosť nákladu prekročí maximálnu nosnosť.

Okrem toho Linde Load Management Advanced aktívne riadi rýchlosť a zrýchlenie jazdy na základe výšky zdvihu, hmotnosti bremena a uhla riadenia.

 

 

 

The Safety Pilot from Linde Material Handling helps to prevent tipping in counterbalanced trucks.

Linde Safety Pilot

Asistenčný systém Linde Safety Pilot (LSP)od spoločnosti Linde Material Handling znižuje riziko prevrátenia protizávažových vozíkov. Malý monitor umožňuje vodičovi neustále vidieť dôležité parametre nákladu a vozíka . LSP má rad senzorov, ktoré merajú údaje ako výška zdvihu, uhol sklonu a hmotnosť nákladu a zobrazuje podľa toho maximálnu výšku zdvihu pre daný náklad. Tieto kľúčové hodnoty sa zobrazujú na dispeji v kabíne vodiča. Vodič už nemusí odhadovať hmotnosť prepravovaného tovaru alebo aktuálnu výšku zdvihu, ale vidí presné hodnoty na dispeji.

Ak sú parametre manipulácie kritické, na monitore sa zobrazia výstražné farby a systém vydá výstražný signál. Verzia „active“ dokonca autimaticky zasahuje do funkcií zdvihu a jazdy.

 

The Dynamic Mast Control driver assistance system for reach trucks from Linde Material Handling improves warehouse safety.

Dynamic Mast Control

Asistenčný systém Dynamic Mast Control (DMC) pre vozíky s meniteľným dosahom (retraky) znižuje kmity stožiarov, najmä pri vysokých výškach zdvihu, čo zvyšuje efektivitu a bezpečnosť v sklade.

Vo veľmi vysokých výškach zdvihu začnú stožiare s nákladom na vidliciach kmitať. Aby sa vodič vyhol kolíziám s policami a poškodeniu bremena alebo vybavenia skladu, musí počkať, kým sa stožiar neprestane kývať. To stojí drahocenný čas. Inovatívny asistenčný systém vodiča Dynamic Mast Control (DMC) od spoločnosti Linde Material Handling tento problém rieši: cez elektrický lineárny pohon automaticky eliminuje a minimalizuje kmity a vychýlenie stožiara pomocou presných protismerných pohybov vodorovného výsuvu.

Výsledkom je výrazne stabilnejší stožiar, vďaka ktorému je manipulácia vo výškach oveľa efektívnejšia, teda rýchlejšia aj presnejšia: individuálny proces nakladania s DMC je približne o 17 sekúnd rýchlejší. Znižujú sa tiež náklady, ktoré vznikajú v dôsledku nehôd.

VIAC INFORMÁCIÍ
Active Stability Control assistance system from Linde Material Handling for the K truck

Active stability control - aktívna kontrola stability

Na prácu vo veľkých výškach sa používajú vozíky do veľmi úzkych uličiek. Uličky sú úzke a vzdialenosti od regálov sa počítajú veľmi presne. Z tohto dôvodu môžu byť aj tie najmenšie nerovnosti podlahy skladu problémom. Asistenčný systém Active Stability Control spoločnosti Linde Material Handling pre vozík K do veľmi úzkych uličiek poskytuje inovatívne riešenie.

Systém rozpozná nerovnosti medzi ľavou a pravou stranou uličky a automaticky vyrovná nárazy a vibrácie. To umožňuje vozíku dosiahnuť maximálny jazdný výkon aj na podlahách, ktoré nespĺňajú optimálne požiadavky pre používanie systémových vozíkov podľa VDMA štandardov.

Aktívna kontrola stability je založená na elektromechanickom systéme riadenom senzorom. Systém skenuje podlahu pred záťažovými kolesami vozidla, či v nej nie sú nerovnosti. Ak systém zistí nerovnosti medzi ľavou a pravou stranou uličky, záťažové kolesá sa veľmi rýchlo nastavia a nerovnosti podlahy vyrovnajú. Takto je zaistená stabilita vozidla počas jazdy.

Linde’s Aisle Safety Assistant (ASA) from Linde Material Handling helps reduce damage to the warehouse environment.

Aisle Safety Assistant - bezpečnostný asistent do uličiek

Bezpečnostný asistent do uličiek od spoločnosti Linde (ASA) pomáha znižovať riziko kolízií s infraštruktúrou skladu, ako aj poškodenia vozíka, tovaru a pracovného prostredia, pretože vysokozdvižný vozík prispôsobuje svoj pohyb svojmu okoliu. S pomocou ASA sa vozík do veľmi úzkych uličkiek naviguje pomocou štítkov RFID zabudovaných v podlahe alebo čiarových kódov pripevnených na regálových stĺpoch. Toto umožňuje vozíku kedykoľvek zistiť, kde v sklade sa nachádza. Výškový senzor zároveň určuje výšku kabíny. Ovládacia jednotka vozíka preto vždy pozná presnú polohu a aktuálne výškové rozmery vozíka.

Pomocou ASA je možné pre každú uličku definovať rôzne zóny, ktoré z bezpečnostných dôvodov obmedzujú určité pohyby vozidla. Napríklad v určitých oblastiach, napríklad pri prekračovaní prahov alebo dilatačných škár, sa dá rýchlosť automaticky znížiť.

Aby sa zabránilo kolíziám, sú prekážky, ktoré vyčnievajú do regálovej uličky, vyznačené na digitálnej mape svojou polohou a rozmermi. Ak sa vozík priblíži k vyznačenej oblasti, ASA zabráni vodičovi , aby doň narazil. Systém pozná vždy presné rozmery každého vozíka, vrátane polohy stožiara, kabíny a vidlíc a automaticky zastaví vozík skôr, ako dôjde k prekážke.

NA CESTE K BEZPEČNEJ INTRALOGISTIKE

Ako spojovací článok medzi všetkými našimi produktmi a službami sa filozofia „Vision Zero“ spoločnosti Linde Material Handling ukázala ako mimoriadne úspešná vo svete intralogistiky. Riešenia navrhnuté s ohľadom na túto filozofiu vytvárajú nové rekordy v oblasti bezpečnosti vo vnútornej preprave. Ponuka poradenstva a služieb umožňuje vytvoriť čo najbezpečnejšie pracovné prostredie. Inovatívne digitálne riešenia umožňujú používateľom neustále zlepšovať svoje procesy.

BEZPEČNOSTNÉ RIEŠENIA LINDE — HLAVNÉ VÝHODY

NAŠE PRODUKTY

S každým jedným vozíkom Linde sa môžete spoľahnúť na bezpečnostné prvky už v štandardnej výbave a našimi inovatívnymi technológiami sa dajú vozíky ľahko aj dodatočne vybaviť. Dokonca vieme obnoviť celý váš existujúci vozový park.

PORADENSTVO A SERVIS

Odborné poradenstvo šité na mieru , úplné poskytnutie služieb, naša priama asistencia v procese, odpovede na ďalšie otázky ohľadom bezpečnosti - vo všetkom sa môžete kedykoľvek spoľahnúť na našu komplexnú podporu.

INOVÁCIE

Špičkové asistenčné systémy a inovácie od spoločnosti Linde zvyšujú bezpečnosť skladu na úroveň, ktorá je vysoko nad zákonnými požiadavkami.

DODRŽIAVANIE „ZDRAVEJ“ VZDIALENOSTI

 

Najdôležitejším opatrením, ako zabrániť šíreniu vírusu Covid-19, je dodržiavať bezpečnú vzdialenosť medzi dvoma ľuďmi. Túto vzdialenosť nie je vždy ľahké dodržať pri spoločnej práci vo výrobe alebo v sklade. Subjektívne a objektívne hodnotenie je často odlišné. Túto úlohu teraz preberá Secure Distance Vest od spoločnosti Linde Material Handling. Vesta meria vzdialenosť medzi zamestnancami pomocou ultraširokopásmových rádiových vĺn a varuje zamestnancov, ak je priestor pod minimálnou vzdialenosťou.

 

 

VIAC INFORMÁCIÍ

 

 

 

 

Patrik Smolka

Kontaktujte:


Róbert Matejovič
Bezpečnostný konzultant
safety@linde-mh.sk
Mobil: +421 910 901 049