TOWER_LANDINGPAGE_HEADER

Rozhodovatelia ohodnotili vozíky Linde veľmi dobre

 

Značka Linde je obzvlášť populárna medzi rozhodovateľmi spoločností, ktorí denne pracujú s priemyselnými vozíkmi a dôkladne ich poznajú. Dôkazom toho je rozsiahly prieskum trhu „Branchencheck Flurförderzeuge“, ktorý uskutočnila skupina Vogel Communications Group. V jedenástich z celkovo dvanástich hodnotených kategórií dosiahla spoločnosť Linde Material Handling vysoko nadpriemerné hodnotenie.

Štúdia, ktorá sa uskutočnila od septembra 2019 do januára 2020, je založená na prieskume 459 odborníkov v oblasti intralogistiky, z ktorých dve tretiny zastávajú riadiace funkcie a sú tzv „rozhodovateľmi“. Percentuálny podiel tých, ktorí majú vodičský preukaz na vysokozdvižný vozík, je rovnako vysoký. To znamená, že účastníkmi boli „zasvätení“ odborníci so značným množstvom praktických skúseností.

V prieskume boli obzvlášť dobre zastúpení poskytovatelia logistických služieb a zástupcovia strojárskeho a automobilového priemyslu. Ďalej to boli zástupcovia obchodných reťazov a chemického priemyslu. Na to, aby bolo možné primerane posúdiť deväť výrobcov manipulačnej techniky (Clark, Crown, Hyster, Jungheinrich, Linde Material Handling, Mitsubishi, Still, Toyota Material Handling, Yale), boli predpokladmi účasti na štúdii skúsenosti so všetkými dodávateľmi.

Spoločnosť Linde Material Handling bola presvedčivá najmä v kategóriách, ktoré používatelia hodnotili ako mimoriadne dôležité. Patria sem kvalita a spoľahlivosť výrobkov, rýchlosť servisného zásahu a dlhodobá dostupnosť výrobkov. Respondenti navyše potvrdili mimoriadne vysokú úroveň inovácií. V jedenástich z dvanástich kategórií štúdie bola spoločnosť Linde Material Handling hodnotená výrazne nad priemerom . Linde MH zaznamenalo priemerné hodnotenie iba v kategórii Cena.

Štúdia okrem hodnotenia jednotlivých výrobcov priniesla aj ďalšie zistenia a trendy v priemysle. Dospela k záveru, že webové stránky a obchodné časopisy patria medzi najčastejšie používané zdroje informácií. Akcie pre zákazníkov a diskusie s obchodnými zástupcami v teréne využíva 55% a 47% opýtaných.

Podľa štúdie paletové a stohovacie vozíky naďalej zohrávajú hlavnú úlohu v každodenných logistických operáciách a používa ich približne 70 percent opýtaných. Čo sa týka čelných vysokozdvižných vozíkov, tie dosiahli o 10% nižšiu hodnotu. Podľa respondentov sa používanie paletových a stohovacích vozíkov v budúcnosti ešte zvýši a to isté platí pre autonómne systémy. Takmer 60 percent účastníkov sa zamýšľa nad zvýšením efektívnosti svojich flotíl. Konfigurátor pre výrobky a služby bude preto pre ne v budúcnosti dôležitý.

TOWER_LANDINGPAGE_HEADER