sipka

Slovenská republika

 

Linde Material Handling pripravuje v máji 2016 už druhú výstavu “World of Material Handling” - Svet manipulačnej techniky (womh.linde-mh.com)

 

Zopakovanie úspešného konceptu – v máji 2014 Linde MH po prvý krát zorganizovalo výstavu “World of Material Handling (WOMH)” – Svet manipulačnej t

echniky, ktorou vzbudilo obrovský záujem. Asi 6000 hostí z viac ako 40 krajín navštívilo túto výstavu. Teraz sa popredný európsky výrobca motorových vozíkov rozhodol zopakovať tento úspešný veľtržný form

át s dôrazom na rastúcu sieťovú, digitalizovanú a automatizovanú skladovú logistiku. Návštevníci WOMH 2016 budú môcť objaviť a sami vyskúšať výhody Linde produktov a služieb. Na výstave "World of Material Handling" budú tiež početné partnerské spoločnosti prezentovať svoje riešenia a poskytovať tak ďalšie pridané informačné hodnoty pre návštevníkov. Niekoľko týždňová výstava bude v polovici mája

 v oblasti Rhein-Main v blízkosti letiska vo Frankfurte. Christophe Lautray, CSO Linde MH je presvedčený, že koncept výstavy je ideálne navrhnutý pre uspokojenie potrieb zákazníkov a pre ich komplexnú informovanosť. "Veľmi pozitívna spätná väzba od tuzemských i zahraničných návštevníkov WOMH 2014 posilnila naše rozhodnutie držať sa tohto formátu," povedal. "Chceme ukázať našim návštevníkom, aké produkty a služby sme už použili v praxi s ohľadom na inteligentnú logistiku a kam môže táto cesta viesť v budúcnosti. A to, že ponúkneme zákazníkom možnosť “ochutnať” si z toho všetkého, bude hrať dôležitú úlohu v tomto kontexte." V priebehu dvoc

h týždňov budú zorganizované špecifické akcie pre rôzne cieľové skupiny, najmä pre zákazníkov a distribútorov z celého sveta, rovnako ako pre zástupcov médií. Linde Material Handling GmbH, spoločnosť zo skupiny KION GROUP AG, patrí medzi najvýznamnejších svetových výrobcov vysokozdvižných a skladových

 vozíkov a je jednotkou na trhu v Európe. Okrem toho sp

oločnosť dnes ponúka svoje know-how získané v priebehu desaťročí vývoja a výroby elektric

kých pohonných systémov externým zákazníkom pre širokú škálu aplikácií. Ako medzinárodná spoločnosť, Linde Material Handling prevádzkuje výrobné a montážne závody vo všetkých významných regiónoch po celom svete a má globálnu predajnú a servisnú sieť vo viac ako 100 krajinách.

Transport a logistika 3/2016