sipka

Slovenská republika

 

Linde Material Handling predstavuje nový inteligentný asistenčný systém obsluhy vozíkov s meniteľným dosahom

Linde Material Handling uvádza  na trh významný a nový systém obsluhy vozíkov s meniteľným dosahom (retrakov). Tento jedinečný systém je k dispozícii pre existujúci rad vozíkov Linde R14 - R20.

"Súčasným trendom na trhu je stále rastúci záujem o vyššie skladovacie regály v skladoch a distribučných centrách," hovorí Alexander Schmidt, vedúci Reach Trucks & Tractors Linde Material Handling. "To tiež znamená, že je tam rastúci dopyt po retrakoch s výškami zdvihu viac ako osem metrov. Kým v roku 2005 bolo s takýmito výškami zdvihu predaných len 38 % z celkového počtu retrakov, v minulom roku ich počet vzrástol až na 52%.

Vyššie výšky zdvihu ale kladú väčšie nároky na zručnosť obsluhy. S úplne zdvihnutým stožiarom sú výraznejšie dynamické oscilácie stožiara, vznikajúce pri horizontálnych pohyboch dosahu, hlavne pri manipulácii s nákladom. Navyše, s plne zdvihnutým nákladom sa výkyv stožiara zvyšuje.

Ťažkosti s manipuláciou

Priumiestňovaní nákladu na regálmusívodičnajprvpočkať,kýmstožiar prestane kmitať, pretože už aj pri malých výkyvoch je ťažké umiestniť náklad presne do regálu .Tým je úloha operátora oveľa náročnejšia a v najhoršom prípade môže náklad poškodiť regál alebo posunúť tovar uskladnený za ním. K tomu by mohlo dôjsť, pretože čím väčšie je vychýlenie stožiara, tým pravdepodobnejšie je, že náklad bude umiestnený príliš hlboko do regálového priestoru a tovar nebude umiestnený v regáli rovnako, nebude lícovať.

Vo veľkých výškach zdvihu je pre vodiča pri takomto nejednotnom umiestnení tovaru v regáli ťažšie efektívne vyberať tovar. Pretože čím hlbšie do regála je tovar založený, tým väčšie je jeho ťažisko.

Pri vyťahovaní tovaru na palete z regála vozíkom s meniteľným dosahom nie je možné, aby boli vidlice zasunuté pod paletu úplne na prvý krát. To znamená, že vodič musí posunúť paletu trocha dopredu predtým, ako ju zdvihne z regála, čo predlžuje čas cyklu, potrebného na manipuláciu. Okrem toho sa môže stať, že pri vychýlení stožiara pri zdvíhaní bremena môže náklad naraziť do regálu alebo tovaru umiestneného za ním, najmä ak je aj tento tovar uložený príliš hlboko.

Efektivita bez stresu

Nový asistenčný systém "Dynamic Mast Control" (DMC) – dynamické tlmenie kmitov stožiara poskytuje obsluhe vozíkov s meniteľným dosahom vysoko efektívne pracovné prostredie bez stresu. Kľúčom k systému je veľmi presný elektrický lineárny pohon, umiestnený v motorovom priestore retraku. Tento unikátny a inovatívny systém "Linde Electric Reach" automaticky zabezpečuje hladký, súvislý výsuv pre optimálnu produktivitu.

Systém Linde DMC automaticky eliminuje a minimalizuje kmity a vychýlenia stožiara pomocou presných protismerných pohybov vodorovného výsuvu - robí to rýchlo, presne a účinne. To znamená, že prevádzkovateľ vozíkov Linde s meniteľným dosahom , ktoré sú vybavené DMC, nemusí znášať dlhšie doby manipulácie, ktoré sú inak spojené  s kmitaním a vychýlením stožiara a môže uskladňovať palety rýchlejšie, jednotne a bezpečnejšie. Okrem toho, pri vyberaní paliet z regála budú vidlice vždy úplne zasunuté pod paletu na prvý dosah, čo opäť urýchli dobu cyklu, a vylúči sa  riziko, že sa poškodí regál alebo tovar za ním.

Aby boli dynamické kmity a vychýlenie stožiara riadené čo najefektívnejšie, Linde MH sa rozhodla nie pre hydraulický systém, ale pre oveľa presnejší a energeticky úsporný elektrický lineárny pohon.Benefitom naviac je hladký a súvislý zdvih a funkcie dosahu bez obmedzenia rýchlosti, čo zvýši ukazovatele produktivity.

Táto inovácia od Linde poskytne našim zákazníkom silný a cenný nový nástroj, pomocou ktorého môžu čeliť dennodenným výzvam, ktoré sa dnes kladú na vysoko účinnú, nákladovo efektívnu, bezpečnú a včasnú logistiku.

Na finále medzinárodnej súťaže zručnosti v ovládaní vysokozdvižných vozíkov Linde StaplerCup , 18-20 septembra si mohli návštevníci na vlastnej koži vyskúšať rozdiel s DMC od Linde.