sipka

Slovenská republika

 

Spoločnosť Linde Material Handling Slovenská republika s.r.o. patrí medzi popredných dodávateľov manipulačnej techniky. Na slovenskom trhu je značka vozíkov Linde symbolom kvality. O situácii na trhu hovoríme vysokozdvižných vozíkov hovoríme s manažérmi spoločnosti Ing. Pavlom Opatovským, Ing. Miroslavom Babkom, Bc. Milošom Vlkom a Ing. Rastislavom Čibenkom

Ako rýchlo sa približujete k predošlému tempu rastu?
Trh s manipulačnou technikou sa v minulom roku prepadol veľmi výrazne a návrat k objemu dodávok roku 2008, ktorý bol doteraz historicky najúspešnejší, sa očakáva až v horizonte 3-4 rokov.

Ako hodnotíte súčasnú situáciu v prenájme vysokozdvižných vozíkov a skladovacej techniky?
V druhej polovici roka 2010 začala i slovenská ekonomika naberať obrátky a rozbiehajú sa nové investičné aktivity. Vidno to na vývoji tržieb, ktorý je optimistický a vykazuje rastúci trend.

Kam sa by sa ma posunúť trh v tomto smere?
Uplynulé globálne ekonomické ťažkosti smerujú firmy k opatrnosti a dôkladnému zváženiu vlastných investícii. Pri náraste potreby v oblasti manipulačnej techniky je prijateľnejšie potrebnú techniku si prenajať a mať jasne definované mesačné náklady na jej prevádzku. Obrovskou výhodou prenájmu je možnosť takmer okamžite vrátiť nepotrebnú kapacitu majiteľovi techniky. Firmy touto formou môžu riešiť cyklické nárasty a poklesy vlastnej produkcie. Preto by prenájom manipulačnej techniky mal v budúcich rokoch plynule mierne rásť.

Ako postupujete pri vytváraní dlhodobých vzťahov s klientmi?
Budovaním dôvery založenej nielen na predaji kvalitného produktu, ale aj na poskytovaní služieb na najvyššej úrovni.

Aké manažérske postupy volíte v prípade neplatičov?
Predovšetkým sa snažíme s každým otvorene komunikovať. Vieme pochopiť, že sa zákazník dostane vplyvom nepredvídaných okolností do dočasných platobných problémov. V takýchto situáciách sa snažíme vyjsť v ústrety a dohodnúť splátkový kalendár.

Riešenia dlhodobého prenájmu manipulačnej techniky šetria firme náklady. Robíte v tomto smere vašim klientom aj riešenia „na mieru"?
Pri dlhodobých prenájmoch (Full-servis) poskytujeme okrem samotného vozíka komplexný balík služieb. V tomto prípade neponúkame zákazníkom hotové vozíky zo skladu, ale vždy dodávame nové vozíky s výbavou a parametrami podľa skutočných potrieb zákazníka. Berieme do úvahy dĺžku nájmu, predpokladané zaťaženie a prostredie, v ktorom sa bude vozík používať. Je to riešenie naozaj „šité na mieru".

Ako vyzerá vaša forma full-servisu pri prenájme vysokozdvižných vozíkov a skladovacej techniky?
Najskôr prekonzultujeme s užívateľom všetky požiadavky, ktoré musí manipulačná technika spĺňať. Navrhneme vhodný typ a výbavu vozíka. Po odsúhlasení technického riešenia navrhneme financovanie prostredníctvom vybranej lízingovej spoločnosti. V prípade potreby okamžitého nasadenia techniky ponúkame možnosť dodávky vozíkov z našej prenájomnej flotily (niekedy je čas dôležitejší ako výbava vozíkov). Zabezpečíme prepravu k zákazníkovi špeciálnym vozidlom a zaškolíme obsluhu. Počas doby nájmu zabezpečujeme aj zákonné aj havarijné poistenie a povinnú technickú kontrolu vozíkov. U elektrických vozíkov k tomu patrí povinná revízia batérie a nabíjačky. Vykonávame pravidelné servisné prehliadky, ako aj potrebné opravy a dodávky originálnych náhradných dielov. Poskytujeme aj školenia obslúh motorových vozíkov a celý rad ďalších služieb na sprehľadnenie a zníženie prevádzkových nákladov na manipulačnú techniku.

Aké novinky ste uviedli na trh v poslednom čase?
V týchto dňoch prezentujeme u zákazníkov jeden z najmenších vozíkov na trhu: elektrický paletový CiTi Truck by Linde. Patrí do segmentu ručných vozíkov, medzi klasické mechanické a elektrické paletové vozíky. Je určený zákazníkom najmä v centrách miest, kde sú ťažkosti s vjazdom dodávateľských vozidiel pri zásobovaní predajní. Vozík sa môže používať aj na dlažbe z „mačacích hláv", prekonávať električkové koľajnice a dokonca aj obrubníky chodníkov. Je malý, ľahký, tichý a znižuje fyzickú námahu obsluhy.

Hydrostatický pohon vysokozdvižných vozíkov oslávil 50. výročie. Aké sú vaše skúsenosti z predaja a prenájmu toho typu vozíkov?
Veľmi dobré. Sme radi, že srdcom našich vozíkov so spaľovacími motormi a nosnosťou až do 18 t je hydrostatický prevodník vlastnej výroby a konštrukcie Linde. Jeho kvalitu a spoľahlivosť aj u našich zákazníkov dokazujú vozíky s nájazdom okolo 30 000 motohodín bez opravy prevodníka. Tieto vozíky nemajú spojku, prevodovku, diferenciál ani klasické brzdy a v spolupráci s dvojpedálovým ovládaním dosahujú najlepšie výsledky v produktivite práce, citlivosti ovládania a bezpečnosti pri práci.

V ktorej oblasti logistiky očakávate v tomto roku najväčší rozvoj?
Predovšetkým v tomto roku prevládala snaha o minimalizovanie, resp. udržanie nákladov vo všetkých oblastiach logistických činností. Napriek tomu, na základe rozličných podnetov, ktoré nás stále viac nútia zvyšovať efektivitu a obrátkovosť tovaru, plánujeme rozvoj v oblasti skladovej logistiky do konca roka. Jej prínosom bude pružnejšie skladové hospodárstvo a hlavne manipulácia s tovarom, kde sú spojené činnosti ako príjem, balenie a výdaj tovaru. Tento rozvoj by mal priniesť malé zväčšenie skladových priestorov vzhľadom potrebám skladovania určitých druhov tovaru.

Rozkolísanosť trhu si vyžaduje zvýšené požiadavky na flexibilitu logistických služieb. V akom smere to pociťuje vaša spoločnosť?
Na všetky zmeny v logistických činnostiach sa snažíme byť pripravení, aby sme včas reagovali na rôzne zmeny. To znamená, že sú pre nás dôležité všetky dostupné informácie, ktoré by nám pomohli sa flexibilne prispôsobiť potrebám zákazníka. Jednou takou zmenou v logistických službách sa stala tento rok aj zmena zmluvných podmienok so spoločnosťou Ten Expres pre zasielanie kusových zásielok náhradných dielov. Týmto krokom sme dosiahli flexibilnejšie a zrozumiteľnejšie vybavovať požiadavky pre zasielanie kusových zásielok servisným technikom a zákazníkom.

Silnie trend outsourcovania logistických služieb aj vo vašej firme?
Z pohľadu logistických činností v našej spoločnosti, čo u nás predstavuje doprava, skladovanie, manipulácia a administratíva, máme stanovené ciele a priority na fungovanie všetkých logistických činností. V momente, kedy by sme neboli schopní zabezpečiť všetky potrebné procesy sami a stálo by nás to veľké množstvo času, ľudského kapitálu a finančných zdrojov, prichádzala by voľba outsourcingu dopravy. Samozrejme ,outsourcing prináša aj riziká, ktoré treba v každom prípade dôsledne prehodnotiť. V globále aj tak trend outsourcovania napreduje predovšetkým vo výrobných, ale aj v obchodných spoločnostiach.

Za rozhovor ďakuje Alexander SotníkSme

Uverejnené v časopise Transport a logistika - číslo 11/2010