- vychystávacie vozíky so zdvihom plošiny vodiča 1200 mm, bez alebo so zdvihom vidlíc (1065 mm)

- iniciálny zdvih spodných oporných nôh

- striedavý (AC) bezúdržbový hnací elektromotor

- elektrické servoriadenie s automatickým centrovaním do priameho smeru

- systém CAN BUS na elektronický menežment (rýchla diagonostika) komponentov

- prevádzkové napätie vozíka 24 V, kapacita trakčných batérií 345 až 500 Ah

 

Typ: Nosnosť:
N 20 Vi 2,0 t
N 20 VLi 2,0 t

 

 n20vi